Erhverv

Kritik af Finanstilsynet: Lod sig vildlede af Danske Bank

Onsdag rettede Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, en hård kritik mod Danske Bank for ved flere lejligheder at have givet misvisende forklaringer til tilsynet. Det skete på baggrund af storbankens egen interne undersøgelse af hvidvask i bankens filial i Estland.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men statens finansielle vagthund kunne selv været kommet på sporet af skandalen allerede i 2007, hvis tilsynet havde reageret på det materiale, Danske Bank dengang henviste til - men som banken misinformerede tilsynet om.

Nu undrer flere juraeksperter sig over, at det ikke skete.

- Det ville have været oplagt, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert hos Revisorjura.dk til Information.

Det fremgår af den interne undersøgelse, at Finanstilsynet i 2007 anmodede Danske Bank om oplysninger om bankens såkaldte non resident portefølje i Estland, fordi Danske Bank så vel som Finanstilsynet i klare vendinger var blevet advaret af den russiske centralbank om "mulig kriminel aktivitet og hvidvask" anslået til "milliarder af rubler om måneden". Det fik Finanstilsynet til at rette henvendelse til Dansk Bank.

Samme år havde Finanstilsynets estiske pendant udarbejdet en kritisk inspektionsrapport, som Danske Bank også henviste til i sit svar til Finanstilsynet i 2007. Men Danske Bank skrev til det danske finanstilsyn, at det estiske finanstilsyns inspektion ikke gav anledning til mistanke om problemer med hvidvask.

- Det havde været mere korrekt at konkludere det modsatte, konstaterer Danske Banks egen undersøgelse, som er udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Det er bl.a. den misinformation, som Finanstilsynets direktør Jesper Berg har kritiseret Danske Bank for i kølvandet på bankens egen undersøgelse.

Ifølge juraprofessor Linda Nielsen, Københavns Universitet, er Finanstilsynet berettiget til at tage Danske Banks svar for pålydende. Men også Linda Nielsen undrer sig over, at Finanstilsynet ikke læste den inspektionsrapport fra det estiske finanstilsyn, som Danske Bank henviste til i deres svar til Finanstilsynet.

- Det burde de selvfølgelig have gjort. Og det burde være relativt nærliggende, når nu det er deres egen pendant i Estland, der har lavet den, siger hun.

Jakob Dedenroth Bernhoft forstår ikke, at Finanstilsynet bare tog Danske Banks svar for gode varer:

- Forestil dig, der sidder en, som er anklaget for økonomisk kriminalitet, og så siger anklagemyndigheden: "Kan du ikke lige sende os din redegørelse, for så ser vi lige, om du er skyldig". Altså, man kan jo ikke lave en undersøgelse, hvor oplysningerne bliver givet af den, der er anklaget. Umiddelbart set kan det ikke forsvares.

Jakob Dedenroth Bernhoft peger desuden på, at det i maj 2018 kom frem, at Finanstilsynet havde navn og nummer på en intern whistleblower, der allerede i 2013 havde advaret ledelsen i den estiske filial om hvidvaskproblemer med bankens non resident-kunder.

Til Berlingske har den interne whistleblower sagt, at Finanstilsynets hvidvaskrapport fra maj i år om Danske Bank havde "væsentlige mangler". Men selv om store dele af rapporten netop handlede om whistleblowerens advarsler, havde Finanstilsynet ikke taget kontakt til den centrale kilde.

Det er ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft endnu et eksempel på, at Finanstilsynet ikke har været grundig nok i deres granskning af hvidvaskskandalen:

- Der tegner sig et billede af, at Finanstilsynet har spurgt, og så har man fået svar, som man bare har taget for gode varer. Men hvorfor tog man ikke til Estland? Og hvorfor ringede man ikke til whistlebloweren, når nu man var bekendt med hans oplysninger, spørger han.

Ifølge Finanstilsynets direktør Jesper Berg er der da også grund til selvkritik. Han skriver i en mail til Information som svar på, hvorvidt Finanstilsynet burde have læst den estiske inspektionsrapport:

- Når man ser tilbage, er det naturligt at overveje, om der er noget, der skulle have være gjort anderledes med den viden, vi har i dag. Det står således helt klart, at Finanstilsynet skulle have været mere kritisk over for Danske Banks oplysninger om bankens hvidvaskforanstaltninger. Det har vi selvfølgelig lært af, og det er derfor, vi har påbudt bestyrelsen og direktionen i Danske Bank at sikre, at banken giver Finanstilsynet fyldestgørende information.

Læs også
Top job