Erhverv

Ny Coloplast-formand Lars Rasmussen trodser anbefalinger: Beholder bonusprogram til 58 mio. kr.

Investorer og eksperter betegner det som uhensigtsmæssigt, at Coloplast-topchef Lars Rasmussen beholder sit aktieprogram, når han tiltræder som bestyrelsesformand for selskabet. Dermed trodser Coloplast på flere måder anbefalingerne for god selskabsledelse.

Lars Rasmusssen stopper den 4. december som adm. direktør  i Coloplast, men ventes valgt som formand for selskabet på generalforsamlingen den 5. december. Grafik: Anders Thykier.

Når Lars Rasmussen i næste måned bliver ny bestyrelsesformand i Coloplast, har han 58 mio. gode grunde til at være tilfreds.

Ikke nok med at det danske medicoselskab ser stort på anbefalingerne for god selskabsledelse ved at lade ham gå direkte fra en stilling som adm. direktør til bestyrelsesformand. Coloplast-toppen har også besluttet, at han skal have lov til at beholde sit lukrative optionsprogram til en værdi af 58 mio. kr.

Aktieoptioner
  • En option giver ret, men ikke pligt, til inden for en given periode at købe eksisterende aktier virksomheden til en på forhånd fastlagt kurs. Håbet er så, at aktiekursen de næste år stiger, således at aktierne kan erhverves langt billigere, end de efterfølgende kan sælges for.

Den beslutning bliver mødt med skepsis fra flere sider. Problemet med optioner til bestyrelsen er nemlig grundlæggende, at det kan skabe incitamenter til at løbe for store risici og ikke indtage kontrolfunktionen over for ledelsen, påpeger både eksperter og investorer.

»Det er en speciel situation, som vi ikke konkret har taget stilling til. Grundlæggende har vi en holdning om, at en adm. direktør ikke skal gå over til at blive bestyrelsesformand, og vi er imod, at bestyrelsesmedlemmer får optioner. Når det er sagt, er der forskel på at have optioner og få optioner,« siger Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse.

I finanshuset ABG Sundal Collier deler aktiechef Tue Østergaard den holdning.

»Det er min opfattelse, at de fleste investorer ikke finder det hensigtsmæssigt, at bestyrelsesmedlemmer har optioner,« siger han.

»Det er selvfølgelig ikke optimalt, at en bestyrelsesformand har så mange optioner,« siger Tue Østergaard.

Han understreger samtidig, at man ikke bare kunne have bedt Lars Rasmussen om at sløjfe sine optioner, for så ville han næppe have sagt ja til at blive formand.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra landets største pensionskasse, ATP, men pensionskassen har ved tidligere lejligheder forholdt sig kritisk til optioner. På selskabets hjemmeside under punktet ”ATP’s politik for aktivt ejerskab,” står der bl.a. følgende:

»Bestyrelsens løn bør være fast, men vi ser gerne, at en del af lønnen holdes som aktier i selskabet. Variabel løn til bestyrelsen kan undergrave kontrolfunktionen overfor direktionen.«

Jeg beholder dem, jeg har optjent i den periode, jeg har været adm. direktør. Men selvfølgelig får jeg ikke aktier fremadrettet.

Lars Rasmussen, adm. direktør i Coloplast.

Lars Rasmussen selv understreger, at han er det, der defineres som en ”good leaver”. Det betyder, at han kan beholde sine optioner.

»Jeg beholder dem, jeg har optjent i den periode, jeg har været adm. direktør. Men selvfølgelig får jeg ikke aktier fremadrettet,« siger Lars Rasmussen, der frem til den 4. december 2018 er adm. direktør i Coloplast.

Han understreger, at der normalt i hans sted vil være en fratrædelsesgodtgørelse. Det er der imidlertid ikke i dette tilfælde, fordi han går direkte over og bliver bestyrelsesformand. Det betyder også, at han med udgangen af december stopper med at få løn af selskabet.

»Anbefalingerne for god selskabsledelse er en god rettesnor, men der er også en årsag til, at det ikke er lovgivning. Der kan være eksempler på, at det kan give mening at se bort fra anbefalingerne, og historisk har det i flere tilfælde skabt enorm værdi for aktionærerne, f.eks. i DSV,« siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh ved Aalborg Universitet.

BRANCHENYT
Læs også