Erhverv

Biltrafikken over Storebælt skuffer trods faldende billetpriser

Selv om det er blevet billigere at krydse Storebælt, er trafikken ikke steget som forventet, viser ny delårsrapport fra Sund & Bælt.

Arkivfoto: Thomas Borberg.

Selv om det fra årsskiftet blev billigere at køre over Storebæltsbroen, har det ikke haft den ønskede effekt på bilisternes lyst til at krydse Storebælt.

Det viser den delårsrapport, som Sund & Bælt, der er moderselskabet bag bl.a. Storebæltsforbindelsen, har præsenteret torsdag.

I årets første ni måneder steg trafikken med 2 pct. på Storebæltsbroen. For lastbiltrafikken lød stigningen på 4,3 pct., mens det for personbiltrafikkens vedkommende lå på 1,6 pct.

I gennemsnit passerede godt 36.000 køretøjer Storebælt i døgnet, hvilket var lavere end forventet set i lyset af prisnedsættelsen på 15 pct. fra årsskiftet.

»Selvom trafikken stiger i takt med, at flere vælger at få glæde af de lavere priser på Storebælt, sker det fortsat ikke i det tempo, vi havde forventet. Samtidig er det vores vurdering, at den generelle trafikvækst for personbiler er faldende, og begge forhold påvirker indtægter fra vejtrafikken negativt,« udtaler Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Indtægterne fra Storebælt i perioden januar til september faldt med 9 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. I 2017 landede indtægterne på 2,4 mia. kr. efter årets første ni måneder, men er i år faldet til knap 2,2 mia. kr.

Resultatet af primær drift blev et overskud på 1.614 mio. kr. og er ca. 112 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Det har dog været med til at trække regnskabet i den rigtige retning, at koncernen tilbage i juni valgte at sælge syv havvindmøller nord for Sprogø, hvilket har bidraget med 65,7 mio. kr.

Sund & Bælt fastholder dog forventningerne til året som helhed. Koncernen forventer før finansielle værdireguleringer og skat fortsat et overskud i størrelsesordenen 1,9 - 2,1 mia. kr.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september:

Mio. kr.1.-3. kvartal 20181.-3. kvartal 2017
Indtægt, vej (Storebælt)2.1912.409
Indtægter i alt2.5972.780
Resultat af primær drift (EBIT)1.6141.725
Resultat efter skat1.5781.966
BRANCHENYT
Læs også