Erhverv

Teknologisk genvej til bedre indtjening i byggebranchen

Jagten på effektivitetsgevinster fortsætter med uformindsket styrke i byggeriet, hvor mange opgaver stadig udføres til noget nær kostpris. Derfor har Dansk Byggeri sammen med en række partnere oprettet et rejsehold, som skal gøre det muligt for bygge-virksomheder at drage fordele af ny teknologi.

En af de automatiseringsteknologier, som den danske byggebranche kommer til at forholde sig til de kommende år, er 3D betonprint. Foto: Cobod International


De store aktører i den danske byggebranche ér godt i gang med at udnytte de mange fordele, der gemmer sig i nye, digitale værktøjer, men bredt set er der ikke nogen tvivl om, at branchen lider af et teknologisk efterslæb.

Derfor arrangerede Innobyg, der er et innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, i samarbejde med Teknologisk Institut og fagnetværket Bloxhub i sommer en konference om emnet og de mange produktivitetsforbedrende muligheder, som Build 4.0 byder på. Hovedtaler var daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen, og han kom med en klokkeklar opfordring: Just do it! Den er blevet fulgt helt til dørs, idet byggebranchen nu får et digitalt rejsehold, der skal hjælpe virksomhederne med at implementere ny teknologi.

»Handling er det bedste udtryk for holdning, så når vi har en ambition om at hjælpe branchen med et teknologiløft, er det da bare med at komme i gang,« siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen og føjer til, at det er store såvel som små virksomheder, der kan få hjælp af rejseholdet.

Handling er det bedste udtryk for holdning, så når vi har en ambition om at hjælpe branchen med et teknologiløft, er det da bare med at komme i gang.

Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri

Han var selv til stede ved konferencen på Teknologisk Institut, og det samme var direktør Torben Klitgaard fra Bloxhub – og ikke mindst direktør Rolf Büchmann fra teknologivirksomheden HD Lab, der kun har eksisteret siden foråret, men allerede har fået godt fat som leverandør af løsninger til byggebranchen.

Han så straks potentialet til en indsats, der skal være med til at give et teknologiløft.

»På trods af en vis konservatisme er der ikke nogen tvivl om, at branchen rent faktisk har flyttet sig. Men man kan nok også udtrykke det på den måde, at når det gælder anvendelsen af nye teknologier, er modenheden formentlig større end den faktiske udbredelse,« siger Rolf Büchmann fra HD Lab og understreger dermed, at virksomhederne er nødt til konkret at tage stilling til teknologierne.

Både når det gælder bundlinjen, den forretningsmæssige effektivisering og konkurrencehensyn. Sammen med Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri og Torben Klitgaard fra Bloxhub har han været en af drivkræfterne bag det digitale rejsehold.

Selve styregruppen består ud over Dansk Byggeri af Bloxhub, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen.

Build 4.0

Begrebet Build 4.0 ramte den danske byggebranche i 2017 som byggeriets svar på Industri 4.0.

Build 4.0 relaterer f.eks. til brug af robotter i byggeriet, 3D printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser.

Ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik måtte 52 pct. af de beskæftigede lære at anvende ny software eller nyt it-udstyr i 2018.

Andelen er højst i brancherne information, kommunikation, forsikring og finansiering (74 pct.) Behovet for at lære nyt software eller it-udstyr at kende er til gengæld lavest i branchen bygge- og anlæg (44 pct.) Det er ligeledes den branche, hvor den laveste andel (17 pct.) oplever ændring af de primære arbejdsopgaver som følge af digitalisering.

Dertil er knyttet fire uvildige rådgivere, nemlig HD Lab, CN3, Insight Partners og Basit, som hver især har digital spidskompetence på forskellige områder.

Finansieringen kommer fra Grundejernes Investeringsfond, der har skudt 750.000 kr. i projektet, og dette beløb skal bl.a. være med til at dække den indsats, som de fire rådgivere skal yde overfor branchens virksomheder. Det er nemlig ikke tanken, at de i første omgang skal ud og kapre kunder. Styregruppen skal således sikre, at de kommercielle interesser ikke kommer i fokus.

»Nu gælder det i første omgang om at få skabt en række brede cases, som hele branchen lige fra bygherrer til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og materialeproducenter kan drage nytte af. Indtil videre består rejseholdet af de fire nævnte virksomheder, der på hver deres felt har unikke kompetencer, når det gælder valg og implementering af ny teknologi til bygge- og renoveringsbranchen. Ingen af virksomhederne i rejseholdet sælger i forbindelse med projektet produkter eller løsninger, men fungerer udelukkende som uvildige rådgivere med dokumenteret erfaring,« siger Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Han påpeger dog, at der er plads til flere virksomheder, hvis de vel at mærke lever op til kravene om kompetence og uvildighed.

Build 4.0-rejseholdet skal screene markedet for mulige leverandører, analysere teknologivalget i forhold til den produktion, der skal understøttes, og vurdere behov for eksempelvis efteruddannelse af medarbejdere i virksomheden, så nye teknologier kan implementeres med succes. De teknologiske muligheder er mange, og det kan være svært for virksomhederne at få overblik over, hvad der findes af løsninger, og ikke mindst vide, om en ny teknologi er moden og med fordel kan bruges i virksomheden. Det overblik skal rejseholdet altså være med til at give, ligesom der naturligvis skal ydes en indsats med henblik på, at medarbejderne via efteruddannelse rent faktisk bliver i stand til at benytte de nye arbejdsredskaber.

Idéen med et digitalt rejsehold synes at give rigtig megen mening. Inden for det seneste år har mere end hver sjette medarbejder i bygge- og anlægsbranchen nemlig fået ændrede arbejdsopgaver, fordi virksomheden har taget nyt it-udstyr eller ny software i brug.

Men byggeriet halter stadig bagefter, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Ser man på alle brancher under ét, har en meget stor andel fået ændrede opgaver på grund af ny it. De virksomheder, der ikke begynder at investere mere i it og ny teknologi, mister indtjening og risikerer dermed at sakke bagud og blive overhalet af konkurrenterne. Det kan altså meget vel blive et problem for byggeriets effektivitetsdagsorden, at implementeringen af ny teknologi går langsommere end i andre brancher, understreger Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Læs også
Top job