Erhverv

De små firmaer skal hjælpes: Politikere kræver aktion fra Jarlov og Pape

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kræver nu at blive indkaldt til forhandlinger om de lange betalingsfrister. Ny undersøgelse bekræfter, at problemet er udbredt blandt små virksomheder.

Socialdemokratiet vil have ministrene til at indkalde til forhandlinger om små virksomheder, der bliver klemt af store firmaers nøl med regninger. Foto: Sisse Dupont

Urimeligt lange betalingsfrister presser de små og mellemstore virksomheder så meget, at politikerne er nødt til at gribe ind.

Det mener Thomas Jensen fra Socialdemokratiet, som er gået sammen med erhvervsordfører-kollegaen Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti.

Penge længe undervejs

Norstat har for SMVDanmark lavet en undersøgelse blandt organisationens medlemmer. 305 firmaer har svaret.

  • 43 pct. siger, at de oplever kunder, der betinger sig mere end 30 dages betalingsfrist.
  • To af tre af de virksomheder, der oplever længere frister, siger, at det giver dem likviditetsudfordringer, mens hver fjerde siger, at det forhindrer dem i at udbetale løn til ejeren af virksomheden.
  • Af de virksomheder, der mangler likviditet pga. sene betalinger, skaffer næste hver tredje pengene ved at trække på kassekreditten, mens hver femte bruger sin private formue til at dække hullet.

Kilde: SMVDanmark/Norstat

»Vi vil gerne opfordre de relevante ministre til at indkalde partierne til en forhandling. Vi er overbevist om, at den udvikling vi ser med længere betalingsfrister, hvor de små og mellemstore virksomheder har svært ved at sige stop, er noget, vi som lovgivere er nødt til at skride ind over for,« siger Thomas Jensen.

De ministre, han vil henvende sig til, er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som har de små og mellemstore virksomheder som et af sine fokusområder, og det er Søren Pape Poulsen (K), der som justitsminister har den såkaldte rentelov under sig.

Den lov bestemmer, at der i udgangspunktet er en betalingsfrist på højst 30 dage mellem private virksomheder, men der kan aftales andet, hvis det er ”rimeligt”.

Analyser fra både SMVdanmark og FSR Danske Revisorer har vist, at mange mindre virksomheder bliver afkrævet frister på betydeligt mere. Ofte tre måneder. For en virksomhed, som f.eks. aflønner sit personale hver 14. dag, betyder den lange betalingsfrist, at de skal trække på deres kassekredit for at kunne betale de ansatte og andre regninger.

Jeg forstår godt, at lange betalingsfrister kan give store udfordringer for mindre virksomheder.

Søren Pape Poulsen, justitsminister

En af de faste regninger er moms til staten, som skal betales, så snart fakturaen er skrevet – ikke når pengene faktisk falder.

»Det synliggør, at de små og mellemstore virksomheder er ramt af både lange frister og tidlig betaling af moms. De små virksomheder laver jo i udgangspunktet selv aftalen med den store virksomhed om en længere frist. Men man kan diskutere, hvor frivilligt det er, hvis de risikerer at miste ordren,« siger Hans Kristian Skibby.

De Radikales erhvervsordfører Ida Auken undrer sig over, at det skulle være nødvendigt at gribe ind.

»Det er god stil at betale for opgaven, når den bliver udført. Det tror jeg også, at alle andre mennesker ville forvente. Derfor er det også godt, at der allerede er en 30 dages frist, og det burde virksomhederne overholde af sig selv,« siger hun.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil ikke kommentere sagen, fordi det er Søren Pape, der har den pågældende lov under sig

Søren Pape Poulsen udtaler i en skriftlig kommentar, at han er optaget af at sikre de bedst mulige vilkår for erhvervslivet.

»Det gælder også de små og mellemstore virksomheder. Jeg forstår godt, at lange betalingsfrister kan give store udfordringer for mindre virksomheder. Jeg vil derfor nu tage en drøftelse med erhvervsministeren om problemstillingen,« skriver justitsministeren.

Interesseorgansationen DI fraråder stærkt lovgivning af hensyn til danske virksomheders konkurrenceevne.

Læs også
Top job