Serier

Alle eksportbiler skal vurderes af Motorstyrelsen for at få afgift retur

Stort misbrug får politikere til at afskaffe selvanmelderordning for eksport af biler.

Det store afgiftslotteri
Bileksportørerne vil fra engang i 2020 ikke længere have mulighed for selv at vurdere de biler, som de eksporterer (Foto: Patrice Magnien)

Alle biler skal fra 2020 vurderes af Motorstyrelsen for at få så meget som en krone tilbage i registreringsafgift ved eksport.

Dermed sættes der punktum for en årelang praksis, hvor bileksportører som såkaldte selvanmeldere selv har kunnet vurdere værdien af gamle biler til eksport og efterfølgende sende et krav til Skat om at få refunderet den tilsvarende registreringsafgift.

Det reelle mistillidsvotum til bileksportørernes vurderinger er besluttet med opbakning fra samtlige partier i Folketinget. Baggrunden er afsløringen af talrige eksempler på, at bileksportører har indberettet værdien af eksporterede biler til kunstigt opskruede priser.

Selvanmelderordning
  • Når en bil eksporteres, har den der eksporterer ret til at få refunderet en registreringsafgift svarende til bilens markedsværdi.

  • Eksportøren har i dag mulighed for selv at opgøre markedsværdien til Motorstyrelsen.

  • Sidste år fik bileksportørerne refunderet lige over 800 mio. kr. på baggrund af egne værdifastsættelser.

»I lyset af de udfordringer, der er blevet afdækket, er det min vurdering, at selvanmelderordningen ikke kan videreføres på eksportområdet,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Beslutningen kommer efter en sønderlemmende kritik fra Rigsrevisionen, der konkluderede, at Skat siden 2015 havde kendt til problemer omkring misbrug af selvanmelderordningen uden for alvor at gribe ind.

»Skatteministeren har jo været ansvarlig for det område, mens Skat var klar over, at der var nogen, som misbrugte systemet uden for alvor at gribe ind. Det var et tag selv-bord for dem med dårlig moral. Så hvis ikke skatteministeren selv villigt var gået med til den opstramning, så havde vi et politisk flertal klar til at stemme en ændring igennem uden om regeringen,« fastslår skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).

I lyset af de udfordringer, der er blevet afdækket, er det min vurdering, at selvanmelderordningen ikke kan videreføres på eksportområdet.

Karsten Lauritzen, skatteminister

Ifølge Motorstyrelsens direktør, Jens Otto Størup, er man gået i gang med at udarbejde et nyt vurderingssystem, der gør det muligt at klare opgaven uden store forsinkelser. Det vil ifølge direktøren tage tid, hvorfor den sidste check til en bileksportør, der selv har værdisat sin bil, først vil blive udbetalt en gang i 2020.

I Autobranchen Danmark, der har en del selvanmeldere blandt sine medlemmer, er man kede af den politiske udmelding.

»Vi har fuld forståelse for, at der skal sættes ind over for de brodne kar. Men det her kommer også til at ramme en masse ordentlige virksomheder,« siger adm. direktør Gitte Seeberg.

Læs også
Top job