Erhverv

Stenrig Novo-ejer kaster 1 mia. kr. efter nyt center

Novo Nordisk Fonden har haft den store pengepung fremme og vil støtte det nye Nationale Genom Center, der skal skabe grundlag for bedre diagnostik og mere målrettet behandling af den enkelte patient.

Lige meget hvor dybe lommer bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen og Novo Nordisk Fonden har, kan fonden ikke alene trække  den danske biotekklynge mod international storhed. 
Foto: Niels Hougaard.

Landets største pengetank, den stenrige Novo Nordisk Fonden, har godkendt at kaste 990 mio. kr. ind i etableringen og drift af infrastrukturen det nye Nationale Genom Center.

»Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte det Nationale Genom Center for at skabe mulighed for bedre og mere målrettede behandlingstilbud på en lang række sygdomsområder til gavn for den enkelte patient,« udtaler Lars Rebien Sørensen, formand for Novo Nordisk Fonden i en kommentar.

Novo Nordisk Fonden
  • Novo Nordisk Fonden er den ultimative ejer af bl.a. medicinalselskabet Novo Nordisk og enzymkoncernen Novozymes.
  • De erhvervsdrivende aktiviteter varetages af fondens helejede datterselskab Novo Holdings. Det selskab har til formål at administrere fondens formue samt fondens ejerskab i selskaberne Novo Nordisk og Novozymes og sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.
  • Novo Holdings, der er pengetanken i konstruktionen, ejer bl.a. også store ejerandele i medicokoncernen Convatec, ingrediensselskabet Chr. Hansen og cementkoncernen FLSmidth.
  • Novo Nordisk Fonden foretager hvert år uddelinger i milliardklassen. Uddelingerne går primært til at støtte forskning inden for biomedicin, bioteknologi, almen medicin, sygepleje og kunsthistorie ved offentlige vidensinstitutioner.
  • Derudover støtter Novo Nordisk Fonden innovation samt humanitære og sociale formål.

På baggrund af en ansøgning fra Sundheds- og Ældreministeren har Novo Nordisk Fondens bestyrelse godkendt en rammebevilling på 990 mio. kr. over en periode på 4,5 år til etablering og drift af infrastrukturen i Nationalt Genom Center. Heraf er 102 mio. kr. bevilget til at sætte gang i etablering af centrets data- og computerenhed straks i det nye år.

»Vi har en unik chance nu for at sætte tempo på anvendelsen af den nye viden om vores gener til at hjælpe læger med at bekæmpe sygdomme og redde menneskeliv,« udtaler Lars Rebien Sørensen.

Det Nationale Genom Center hører under Sundheds- og Ældreministeriet som en selvstændig organisation. Ambitionen er, at centret skal være omdrejningspunkt for »(...) en visionær og balanceret udvikling af genomisk medicin i Danmark.«

Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet. Centret har til opgave at udvikle og drive en fælles, landsdækkende infrastruktur til behandling af genetiske oplysninger.

»Med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til et Nationalt Genom Center kan vi fremskynde, at vores sundhedsvæsen i højere grad vil behandle ud fra viden om en patients gener. Det betyder, at lægerne vil kunne se, hvilken behandling der vil have en effekt, og hvilke der ikke vil have nogen effekt på patienten,« udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), i en kommentar.

Læs også
Top job