Erhverv

Fætter BR kollapsede, og Flying Tiger lider: Kapitalfond får hug for tårnhøj gældsbyrde

Gældsposter i milliardstørrelsen får eksperter til at kritisere kapitalfonden EQT, der står bag konkursramte Fætter BR og kriseramte Flying Tiger.

Den 28. december gik selskabet Top-Toy konkurs. Selskabet står bag legetøjskæderne Fætter BR og Toys'R'Us. Foto: Mads Claus Rasmussen

Legetøjskæden Fætter BR krakkede kort før årsskiftet, og selskabet bag Tiger-butikkerne lider. Det får nu eksperter til at kritisere den aggressive finansieringsmodel og tårnhøje gæld, som kapitalfonden EQT har påført de to store butikskæder, efter kapitalfonden blev ejer.

»Der er jo kun butikkerne til at forrente den gæld, som er oparbejdet. Hvis man ikke samtidig øger indtjeningen i butikkerne, vil selskabet ikke være i stand til at betale renterne på den voksende gæld,« siger detailekspert Bruno Christensen.

Kapitalfondenes gearing
  • Kapitalfonde er kendt for at geare deres investeringer, når de køber virksomheder. Det foregår ved, at kapitalfonden typisk kun betaler omkring halvdelen af købsprisen af egen lomme. Resten bliver optaget som lån i selskabet.
  • Gearingen har den fordel, at kapitalfonden derved øger sit afkast pr.investeret krone. I en tænkt situation, hvor en kapitalfond køber en virksomhed til 1 mia. kr og fem år senere sælger den for 1,5 mia. kr., vil afkastet være 50 pct. Hvis kapitalfonden i samme case kun lægger 500 mio. kr. og låner 500 mio. kr. i banken, er afkastet 300 pct.
  • Gearingmodellen har den ulempe, at selskaberne bliver mere sårbare, når de skal servicere en stor gældspost. Hvis indtjeningen dykker, kan man hurtigt komme i problemer, hvis man ikke kan betale renter og afdrag til bankerne.

Han mener, at Fætter BR-butikkerne stadig ville være åbne, hvis det bagvedliggende selskab Top-Toy var blevet i hænderne på den gamle ejerfamilie.

Han bakkes op af bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet.

»Det er stadig usagt, om de kunne have overlevet på sigt (hvis de ikke havde haft en stor gældsbyrde, red.), men de var i hvert fald ikke døde lige nu,« siger han.

I Top-Toy blev en stor egenkapital vekslet til en kæmpe gæld i forbindelse med, at EQT gik ind i november 2015. I seneste regnskab var den opgjort til 1,7 mia. kr.

I Flying Tiger Copenhagen, der står bag Tiger-butikkerne, er gælden vokset fra 91 mio. kr. til 1,1 mia. kr., siden EQT købte 70 pct. af selskabet i 2012. Kæmpegælden gør netop nu ondt på Flying Tiger, fordi især julesalget har svigtet, og selskabet derfor er tvunget ud i et forsøg på at genforhandle bankaftaler.

For kapitalfonde er det helt normalt at optage en masse gæld i deres selskaber. Det gør kapitalfondene for at optimere deres eget afkast per investeret krone. I mange tilfælde har modellen da også fungeret efter hensigten, men ifølge eksperterne har den vist sig at være farlig i detailbranchen, fordi de ofte har høje faste omkostninger til lejemål og personale.

Det er stadig usagt, om de kunne have overlevet på sigt, men de var i hvert fald ikke døde lige nu.

Lars Krull, bankekspert

Detailbranchen er ramt at store omvæltninger fra bl.a. internethandel, som har knækket indtjeningen hos bl.a. Fætter BR og Flying Tiger. I den situation er tålmodigheden kort, når man hænger på en kæmpe gæld.

Kapitalfonden EQT siger, at det ikke er gælden, som er problemet.

»Detailmarkedet er under pres på grund af strukturelle forandringer. I tilfældet Top-Toy var problemet ikke størrelsen af gælden, men at selskabet ikke var rentabelt,« lyder det i en skriftlig kommentar fra kommunikationschef Jessica Ölvestad fra kapitalfonden EQT.

BRANCHENYT
Læs også