Erhverv

Stjernekok kan blive stævnet efter iskonkurs

En isproducent efterlyser økonomisk hjælp til at føre en retssag mod ejerne af konkursramte Isfryd. Kurator er klar til at stævne ejerne.

Wassin Hallal, der her er i køkkenet på restaurant Frederikshøj i Aarhus, kalder konkursen i Isfryd for beklagelig. Han var medejer af Isfryd. Arkivfoto: Tor Birk Trads

Det er knap tre år siden, at isbaren Isfryd åbnede under større mediebevågenhed i Københavns Zoo og senere i Indre København og Fårup Sommerland.

Med stjernekokken Wassim Hallal som medejer og manden bag opskrifterne til de økologiske is var efterspørgslen hurtigt stor.

Men økonomien skred i Isfryd, og for et år siden måtte virksomheden gå konkurs med anslåede aktiver for 9.318 kr.

I den efterfølgende behandling af konkursboet har kurator Allan Vistisen fra Vistisen Advokatfirma fundet omstødelige forhold, som gør, at han er klar til at stævne de to medejere, Wassim Hallal og erhvervsmanden Anders Winther.

Omstødelse
  • I forbindelse med en konkurs kan der i visse tilfælde ske omstødelse
  • Det betyder, at ellers gyldige dispositioner ophæves for at sikre, at udlodningen af konkursboets midler sker i den rigtige rækkefølge i henhold til konkursloven
  • Der kan ske omstødelser, hvis en skyldner har foræret en del af sine aktiver bort, eller hvis en kreditor har været særligt pågående og fået nedbragt sin gæld på bekostning af andre kreditorer
  • Hvis konkursboet kan skaffe midler til en omstødelsessag, føres sagen i retssystemet

Ifølge kuratoren har de to medejere fået udbetalt penge fra Isfryds konto på tidspunkter, hvor de burde være klar over, at selskabet var insolvent.

»Efter min opfattelse burde man have foretaget en konkursbegæring frem for at lave disse udbetalinger. Der er ingen tvivl om, at medejerne har haft et tilgodehavende i Isfryd, men de bør ikke sætte sig foran de simple kreditorer,« siger Allan Vistisen til Finans.

Ifølge kuratoren fik Wassim Hallal og Anders Winther udbetalt henholdsvis 200.000 og 85.000 kr. i dagene op til og efter, at Isfryds direktion og bestyrelse fratrådte. Begge sad i Isfryds bestyrelse.

Allan Vistisen vil gerne føre omstødelsessager i retssystemet mod Wassim Hallal og Anders Winther. Men der er ingen midler i konkursboet til at føre sagerne, og ingen kreditorer har stillet sikkerhed for sagerne. Søgsmålsfristen udløber i februar.

Martin Jørgensen, indehaver af Skarø Is, der leverede isen til Isfryd, har 135.000 kr. i klemme i konkursen.

Han har arbejdet på at skaffe de penge, som skal til for at føre omstødelsessagerne. Hans egen likviditet rækker ikke.

»Hvis andre er villige til at stille sikkerhed for sagerne, må de gerne få vores tilgodehavende ved en sejr. Dette handler om noget principielt for mig,« siger Martin Jørgensen.

Wassim Hallal, der er mest kendt som manden bag Michelin-restauranten Frederikshøj, har ikke meget at sige om sagen.

»Ledelsesmæssige problemer gjorde, at Isfryd desværre endte med at gå konkurs, og det var beklageligt. Om forløbet op til konkursen og beskyldninger, som foreligger fra en kreditor, har jeg ingen bemærkninger til,« skriver han i en udtalelse.

Anders Winther, der var bestyrelsesformand i Isfryd, vil gerne sætte lidt flere ord på sagen.

»Jeg skal ikke kunne sige, om det, der er foregået i Isfryd, er omstødeligt i forhold til konkursloven. Men jeg ser mig selv som den største taber i dette, da jeg har skudt 1,7 mio. kr. i selskabet gennem årene og kun har fået 80.000 kr. igen,« siger han.

Anders Winther forklarer, at udbetalingerne til ham og Wassim Hallal blev foretaget, fordi de ydede Isfryd et lån i sommeren 2017.

Ifølge Anders Winther forelå der en aftale om, at lånet skulle tilbagebetales, når der igen var kommet penge i Isfryds kasse, og Wassim Hallal var den første af de to, som skulle have sin andel af lånet tilbage.

BRANCHENYT
Læs også