Erhverv

Rederier stævner Finansministeriet for lån til Femern A/S

Færgeselskaberne Scandlines og Stena Lines har anlagt en sag ved Københavns Byret for at få fjernet de statsgarantier, som Femern-projektet har nydt godt af, uden EU-godkendelsen var på plads.

Foto: Peter Therkildsen

Færgeselskaberne Scandlines og Stena Line går nu i frontalangreb på Finansministeriet for at stoppe de statsgarantier, som Femern-projektet har nydt godt af. Med en stævning til Københavns byret forsøger færgeselskaberne at få domstolen til at stoppe de billige statsgaranterede lån med tilbagevirkende kraft.

Det sker efter, at EU-Domstolen i december annullerede den godkendelse til EU-støtte, som EU-kommissionen tidligere har givet. Dermed må den danske stat ikke fremadrettet garantere for de penge, som Femern-selskabet låner til projektet Men færgeselskaberne vil også have annulleret de statsgarantier, som Femern har nydt godt af frem til EU-Domstolens afgørelse.

»EU har afvist godkendelsen, og det betyder, at der ikke er nogen godkendelse. Så må det igen være sådan, at alle statsgarantier må bortfalde, og værdien af den allerede udstedte statsgaranti må blive tilbagebetalt,« siger Scandlines’ adm. direktør Søren Poulsgaard.

Selv om selve tunnelbyggeriet endnu ikke er i gang, har Femern-projektet allerede brugt op imod 5 mia. kr. på forskelligt forberedende arbejde. Det er penge, som er blevet lånt til en lav rente, fordi den danske stat har garanteret for at betale pengene tilbage. Det er denne økonomiske fordel, som færgeselskaberne kræver, at Femern-selskabet skal betale tilbage.

Kort før EU-Domstolen annullerede godkendelsen, tegnede Femern-selskabet yderligere lån for ca. 6 mia. kr. for at have penge på kistebunden i de kommende år, hvor EU-Kommissionen skal genbehandle sagen om statsstøtten til Femern. På den måde udnytte Femern ifølge Scandlines bevidst den billige lånemulighed, før afgørelsen blev annulleret.

»Vi synes, at Femern A/S har handlet i ond tro ved at få hastet nogle meget store statslige lånegarantier igennem umiddelbart inden en afgørelse, som Femern meget vel vidste kunne gå dem imod,« siger han.

Selv om det formelt er Finansministeriet, der er sagsøgt, er det transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), der svarer på regeringens vegne. Han vil ikke forholde sig til juraen i den konkrete sag, men langer hårdt ud efter Scandlines, der tjener gode penge på at sidde alene på færgeforbindelsen til Nordtyskland.

»Det er åbenlyst, at Scandlines for at beskytte sin meget store indtjening på Rødby-Puttgarten bruger alle de midler, de har til rådighed, for at søge at forsinke og forhale den faste forbindelse over Femern Bælt - et projekt som er vedtaget både i Folketinget og i den tyske Forbundsdag, som har fået tildelt betydelig økonomisk støtte fra EU, og som i EU-Domstolens afgørelse er blevet anerkendt som et projekt af fælles europæisk interesse,« skriver ministeren i en mail og fortsætter.

»Staten vil nu med Kammeradvokatens bistand forberede sit svar til retten i overensstemmelse med sædvanlig praksis for den slags sager. Men Scandlines’ kamp mod forbindelsen understreger kun behovet for et billigere og bedre alternativ til de dyre færger.«

Hos Femern-selskabet ser man ikke sagen om statsgarantiernes som en trussel.

»Scandlines klager løbende over stort som småt i forbindelse med Femernprojektet, og vi vurderer ikke, at sagen kommer til at påvirke Femern A/S’ økonomi eller planerne for gennemførelsen af projektet,« siger Femern-selskabets kommunikationschef Tine Lund-Bretlau i en mail.

BRANCHENYT
Læs også