Erhverv

Myndighed stempler Riskær-sønners regnskaber som ulovlige

Ingen revisor har tjekket, om regnskaberne fra Riskær-sønners selskaber er retvisende. Det er i strid med loven for i hvert fald et af selskaberne, konkluderer Erhvervsstyrelsen.

Årsregnskabsloven fastsætter grænser for, hvornår man kan undgå reviderede regnskaber. Dem lever Reboot ApS ikke op til, konkluderer Erhvervsstyrelsen. Reboot ApS er ejet af tre af Klaus Riskær Pedersens sønner.

Erhvervsstyrelsen har udbedt sig en forklaring fra et selskab ejet af Klaus Riskær Pedersens sønner, fordi det ifølge styrelsen ikke lever op til årsregnskabsloven.

Selskabet Reboot ApS har fravalgt revision, men det må det ikke. Der gælder faste grænser for, hvornår man kan undgå revision, og dem lever det ifølge styrelsen ikke op til.

»På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at virksomheden for regnskabsårene 2016/2017 og 2017/2018 overskrider størrelsesgrænserne vedrørende balancesum samt nettoomsætning. Styrelsen agter derfor at træffe afgørelse om, at virksomheden er underlagt lovpligtig revision,« hedder det i et brev, som styrelsen har sendt til Reboot ApS, og som Finans har fået aktindsigt i.

Styrelsen har endvidere sendt et brev til Gl. Strand 42 ApS, der er datterselskab til Reboot ApS. Ifølge styrelsen er det uklart, om dette selskab heller ikke lever op til loven, og derfor har styrelsen bedt om yderligere oplysninger.

Ifølge årsregnskabsloven kan en virksomheds ledelse straffes med bøde, hvis den ulovligt undlader at lade sine regnskaber revidere af en revisor, der kontrollerer, om regnskabet er retvisende.

Brevene er sendt den 26. februar 2019. Samme dag henvendte Finans sig til Erhvervsstyrelsen for at spørge, om styrelsen kunne bekræfte, at de to selskaber var i konflikt med årsregnskabsloven. Styrelsen må dog ikke kommentere enkeltsager.

Reboot er ejet af tre af Klaus Riskær Pedersens sønner. Den ene af dem, Frederik Riskær Pedersen, siger, at han ikke er bekendt med brevene.

»Men det vil jeg selvfølgelig undersøge,« siger han.

Selskabernes direktør hedder Michael Krautwald, som det ikke er lykkedes at få en kommentar fra. Det gælder også revisor Mogens Schougaard, der ifølge regnskaberne har hjulpet med at udarbejde dem.

Reboot ApS ejer en række selskaber, herunder Reboot International Ltd. i London, hvor Klaus Riskær Pedersen sidste år blev registreret som direktør.

Han har siden 2007 været frakendt retten til at sidde i ledelsen af danske selskaber.

Reboot ApS og Gl. Strand 42 ApS har fået besked på at svare på Erhvervsstyrelsens breve senest den 6. marts 2019.

BRANCHENYT
Læs også