Erhverv

Skats ærkerival taber igen-igen i retten: Har taget sig alt for dyrt betalt

Rafn & Søns honorarer uden et beløbsloft er nu blevet kendt ulovlige af både Østre og Vestre Landsret. Det kan skabe præcedens og føre til en masse søgsmål fra boligejere.

"Det afgørende slag har hele tiden skullet stå i Vestre Landsret," sagde Rafn & Søns chefjurist, Christian Gommesen, for et år siden oven på nederlaget i byretten. Nu har rådgivningsfirmaet også tabt i landsretten. Foto: Niels Hougaard Foto: Niels Hougaard

Rådgivningsfirmaet Rafn & Søn har anvendt ulovlige kontrakter midt i sin succes med at sikre en masse boligejere et millionbeløb fra staten i forkert opkrævede ejendomsskatter.

Det har Østre Landsret allerede slået fast i en sag, hvor boligforeningen Merlegårdsparken IV fik omstødt Rafn & Søns honorar fra 200.000 til 30.000 kr. Og nu er Vestre Landsret nået frem til en tilsvarende afgørelse, hvilket betyder, at naboboligforeningen Merlegårdsparken I slipper med 170.000 kr. i honorar i stedet for 440.000 kr.

Dermed er Skats ærkefjende - som Rafn & Søn blev betegnet for en håndfuld år siden, da firmaet tvang staten til at betale 1,2 mia. kr. tilbage til tusindvis af boligejere - samlet set blevet dømt til at betale 440.000 kr. plus renter og sagsomkostninger i de to sager, der meget vel kan føre til flere søgsmål fra boligejere.

Med dommen fra Vestre Landsret synes der nemlig at være skabt præcedens om, at Rafn & Søn handlede i strid med god skik for juridisk rådgivning ved at opkræve 25 pct. af boligforeningernes fortjeneste uden et beløbsloft.

»Landsretten finder, at et samlet honorar på 440.004,04 kr. (...) væsentligt overstiger et rimeligt og sædvanligt honorar for juridisk rådgivning,« står der i dommen, som falder i forlængelse af byrettens afgørelse for et år siden.

Ved den lejlighed blev Rafn & Søn dog dømt til at betale 400.000 af de 440.000 kr. tilbage til Merlegårdsparken I, hvilket nu er sænket til en straf på 270.000 kr. som følge af en forældelsesfrist på en del af tilbagesøgningskravet.

På trods af kravet om tilbagebetaling til boligforeningen glæder Rafn & Søns chefjurist, Christian Gommesen, sig over, at Vestre Landsret - i modsætning til Østre Landsret - har undladt at omstøde aftalen.

Derimod er honorarets størrelse blevet vurderet efter en paragraf, der ikke tager stilling til lovligheden, men blot forholder sig til prisen sammenholdt med timeindsatsen, fordi det andet betragtes som et civilretligt anliggende.

»Det er præcis dét, vi har påstået i såvel den første som anden sag, så vi er tilfredse med, at vi endelig har fået ret i det spørgsmål,« skriver Christian Gommesen og pointerer, at de ulovlige aftaler dermed stadig er gyldige.

Artiklen er blevet opdateret med en kommentar fra Christian Gommesen.

BRANCHENYT
Læs også