Erhverv

Seniorer giver den forbrugsgas: De nordiske ældre forgælder sig

De nordiske seniorer har over de seneste to år øget deres gæld betragteligt, viser tal fra Intrum. I det seneste halve år er også de ældre danskere begyndt at følge med op i inkassotallene.

Folk over 60 år begynder at fylde mere i statistikken over dårlige betalere. Mange bruger penge på at indfri deres drømme, vurderer Intrum.. Foto: Colourbox.

Det plejer at være de unge, der ikke har styr på økonomien. Men det ser ud til, at flere og flere ældre begynder at melde sig som dårlige betalere.

På nordisk plan er antallet af inkassosager for personer over 60 år vokset med 25 pct.

Det viser de seneste tal fra Intrum, der leverer kreditanalyser og inkassoservice.

I Danmark er tendensen den samme, omend stigningen blandt de ældre først meldte sig for et år siden, og i det sidste kvartal af 2018 blev stigningen blandt de ældre danskere udtalt.

»Mange livsforandrende ting sker efter de 60 år: Pensionering og skiftet til fast indtægt og pension, helbredsproblemer, en ægtefælle der dør, eller folk begynder simpelthen at udleve deres livslange drømme,« lyder et bud på en forklaring fra Anette Willumsen, direktør for den nordiske region i Intrum.

Den generelle demografi løfter også antallet af ældre, der bliver dårligere betaler. De store ”baby-boom”-generationer begynder nu at nærme sig de 60 år, og det slår igennem i de generelle gældsstatistikker.

»Og så ændrer de ældres kreditvaner sig. De gør mere brug af gæld, og derfor øges også sandsynligheden for misligholdelse af gæld,« forklarer Anette Willumsen i rapporten.

Generelt fremstår danskerne som den nordiske gruppe, der gennemgår den økonomisk sundeste udvikling. Antallet af inkassosager er faldet støt gennem de seneste tre år. Det kan hænge sammen med, at den danske arbejdsløshed er faldet mere end Sverige og Norge. Samtidig stiger de danske lønninger mere end forbruget, så det peger i modsat retning af en forbrugsfest.

Den faldende tendens i mængden af dårlig gæld blev i perioden efter 4. kvartal af 2016 trukket af både de ældre og gruppen af danskere mellem 30 og 60 år. I modsat retning trak de unge under 30 år op.

Men for et år siden skiftede billedet. Faldet i omfanget af dårlig gæld blandt danskere over 30 fladede brat ud, og omvendt sluttede væksten blandt de unge.

Helt overordnet har der i Norden siden udgangen af 2015 kun været en svag vækst i antallet af gældsinddrivelsessager, og det er Norge der trækker det tunge læs.

I samme perioder har der i de nordiske økonomier været en støt faldende arbejdsløshed og en stigning i husholdningernes disponible indkomst.

Læs også