Serier

Energiselskabet Verdo har overfaktureret kunder for et trecifret millionbeløb

Verdo er blevet pålagt at betale 235 mio. kr. tilbage til sine varmekunder, fordi firmaet hævede varmeprisen med en kontroversiel metode uden myndighedenes tilladelse.

I kundernes tjeneste
Fjernvarmesektoren har benyttet en paragraf i varmeforsyningsloven til at indregne en særlig rentebetaling i varmeprisen. Verdo i Randers har fået besked på at betale 235 mio. kr. tilbage, fordi manøvren ikke var blevet godkendt af Forsyningstilsynet.

Energiselskabet Verdo i Randers har overfaktureret firmaets knap 13.000 varmekunder for et trecifret millionbeløb.

Det fremgår af en ikke-offentliggjort afgørelse fra Forsyningstilsynet, der har pålagt Verdo at betale 235 mio. kr. tilbage til kunderne.

Fjernvarmeselskaber er underlagt et særligt hvile-i-sig-selv-princip, hvilket betyder, at de ikke må tjene flere penge, end hvad der skal til for at sikre varmeforsyningen til borgerne.

Fjernvarmesektorens rente-metode
  • Ifølge den tidligere lovgivning havde fjernvarmeselskaberne ret til at få forrentet selskabernes historiske indskudskapital og opkræve denne forrentning over kundernes varmeregning.
  • Ifølge Forsyningstilsynet kræver det tilsynets godkendelse, inden fjernvarmeselskaberne kan opkræve forretningen, og tilsynet behandler netop nu ansøgninger fra en stribe varmeselskaber.
  • I foråret 2017 satte regeringen ind med flere politiske indgreb for at stoppe udnyttelsen af rente-metoden. Bl.a. blev kommunerne forhindret i at kunne trække pengene ud til andre kommunale opgaver, mens reglerne for fremtidig forrentning blev indskrænket.

Sektoren har dog brugt en bestemmelse, som energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) har kaldt »et hul i loven«, til at indregne en særlig rente i varmeprisen.

På den måde har Verdo i perioden 2000-2014 overfaktureret kunderne for 440 mio. kr.

Forsyningstilsynet har endnu kun taget stilling til de første seks år, og har besluttet, at Verdo for den periode skal betale 235 mio. kr. inklusive renter retur.

Årsagen er, at det kræver en tilladelse fra myndighederne at lave ekstrafakturering, men frem til 2005 spurgte Verdo end ikke Forsyningstilsynet, før pengene blev opkrævet.

»Det er sjældent, at vi ser den type af sager gående så langt tilbage, hvor forrentningen har været opkrævet, uden at der har været tilladelse til det,« siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Verdo har klaget over afgørelsen, men er i dialog med tilsynet om, hvordan en evt. tilbagebetaling skal ske.

»Vi mener selvfølgelig, at vi har gjort det rigtige, og hvis det ikke er tilfældet, så betaler vi de penge tilbage. Fred være med det,« siger Verdos direktør, Kim Frimer.

Fra 2006 bad Verdo specifikt tilsynet om tilladelse til at indregne renten i varmeprisen, men selv om Forsyningstilsynet aldrig gav den tilladelse, så har energiselskabet fortsat sin praksis.

Tilsynet har endnu ikke taget stilling til, om Verdo også skal betale penge tilbage for perioden 2006 og frem.

Et politisk flertal besluttede i maj 2017 et indgreb, der satte en stopper for fjernvarmesektorens brug af den særlige rentemetode. Forsyningstilsynet er dog fortsat i gang med at behandle ansøgninger, der er indleveret før indgrebet.

Læs også
Top job