Erhverv

Novozymes løfter forventningerne efter BioAG-nyt

Novozymes og Bayer fortsætter partnerskabet omkring innovation og kommercialisering inden for kerneområdet mikroorganismer til majs samt distribution til de vigtigste sojamarkeder.

Novozymes' adm. direktør Peder Holk Nielsen.

I samme ombæring opjusterer Novozymes forventningerne til EBIT-margin og resultat i 2019.

Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen torsdag eftermiddag.

- Yderligere forfølger Novozymes et multipartner-setup, hvoraf de to nye partnere, Univar Solutions og UPL, annonceres i dag. Novozymes vil også udforske partnerskaber inden for biologisk bekæmpelse i lighed med det eksisterende partnerskab med Syngenta.

- Det nye setup forventes at give Novozymes mulighed for at skabe yderligere værdi gennem investeringer inden for bæredygtigt landbrug (BioAG), lyder det i meddelelsen.

I februar 2014 etablerede Novozymes og Monsanto The BioAG Alliance med henblik på at opdage, udvikle og kommercialisere mikrobielle løsninger til at forbedre afgrødeudbytter og bæredygtighed.

Sidste år købte Tyske Bayer amerikanske Monsanto, og Novozymes administrerende direktør, Peder Holk Nielsen, har tidligere fortalt til Ritzau Finans, at det danske selskab mellem jul og nytår ville påbegynde egentlige forhandlinger med Bayer om partnerskabet.

- Jeg er meget tilfreds med den fremtidige udformning af vores BioAG-forretning og ser frem til at fortsætte det succesrige samarbejde med Bayer som vores nøglepartner. BioAG-alliancen har været god for Novozymes, især hvad angår udvikling og kommercialisering af produkter til forøgelse af majsudbytter.

- Den eksklusive BioAg-alliance havde dog sine begrænsninger med hensyn til fleksibilitet og bredde. Det nye, mere fleksible setup muliggør, at Novozymes kan tilbyde biologiske løsninger sammen med flere partnere. Disse partnere komplimenterer de fokusområder, vi har sammen med Bayer, herunder bredere afgrødemæssig og geografisk dækning – så vi kan fortsætte rejsen mod målet på de 250-500 mio. acres, siger Peder Holk Nielsen i torsdagens meddelelse.

Med nyheden torsdag løfter Novozymes sine forventninger til hele 2019's overskudsgrad (EBIT-margin) og resultatvækst. Der ventes nu en overskudsgrad på 29-30 pct. og en resultatvækst på 5-10 pct.

Tidligere ventede Novozymes en EBIT-margin på 28-29 pct. og en resultatvækst på 0-5 pct.

Justeringen kommer, fordi Novozymes i de kommende kvartaler vil indregne udskudte indtægter i resultatopgørelsen.

- Idet The BioAg Alliance bliver opløst tre måneder inde i året, vil 24 mio. kr. af de forventede 113 mio. kr. (som beskrevet i årsrapporten 2018) i indregnede udskudte indtægter for 2019 blive realiseret som omsætning. De resterende 89 mio. kr. samt det udestående restbeløb på 198 mio. kr. vil blive realiseret som andre driftsindtægter i andet kvartal af 2019, skriver Novozymes i meddelelsen.

- Som følge heraf øges forventningen til overskudsgrad for 2019 fra 28-29 pct. til 29-30 pct., og forventningerne til vækst i årets resultat øges til 5-10 pct. mod tidligere 0-5 pct., fortsætter enzymkoncernen.

I samme ombæring sænkes forventningerne til de frie pengestrømme dog også til 2,0-2,4 mia. kr. fra tidligere 2,2-2,6 mia. kr. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ventes nu at blive cirka 24 pct. mod tidligere cirka 23 pct.

Justeringen af pengestrømmene skyldes udskudte skattebetalinger fra den tidligere alliance, som er affødt af de udskudte indtægter, der nu bogføres. Opjusteringen af ROIC er en afspejling af, at Novozymes forventer at skabe forøget værdi med den nye opsætning.

BRANCHENYT
Læs også