Erhverv

Danske milliardærer risikerer sparket i Skotland

Anders Holch Povlsen og Lego-familien er store jordejere i Skotland. De sidder midt i en hidsig debat om jordreform, naturbeskyttelse og jagtrevirer. Der er pres for et radikalt opgør med ejerkoncentration, som den danske modemilliardær er eksemplet på.

Skotland tiltrækker masser af udenlandske turister men også rigmænd, som opkøber godser og landområder. Blandt dem er flere danske erhvervsfolk. Arkivfoto: Gregers Tycho.

Nogle af Danmarks allerrigeste er havnet i en hvepserede af skotsk politik.

Det kan betyde, at Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen og Lego-familien Kirk Kristiansen bliver tvunget til at indrette sig efter betydeligt skrappere kontrol over deres skotske besiddelser. I værste fald kan især Anders Holch Povlsen blive tvunget til at sælge ud af den enorme portefølje med godser og ejendomme.

Det er i hvert fald konklusionen af en regeringsbestilt undersøgelse af ejerforholdene for landarealer i Skotland.

Magten over Skotland

Ifølge Scottish Land Commission er 57 pct. af den skotske jord ejet af private.

Samtidig viser rapporten, at 434 private enheder - personer og selskaber - sidder på 50 pct. af al jorden.

På den baggrund kommer forfatterne med en række anbefalinger, herunder at det i grelle tilfælde skal være muligt at tvinge en privat jordejer til at sælge ud:

  • Indførsel af en tryktest af offentlig interesse ved store ejerskifter
  • Jordejere af en vis størrelse skal offentliggøre en plan for området
  • Lokalsamfundenes mulighed for at købe land skal fremmes
  • Der skal vedtages politikker, der kan fremme en mere bred ejerskabsstruktur
  • Skabe mere demokrati i forbindelse med ændringer i brugen af jord
  • Der skal indføres et program for et kodeks for rettigheder og ansvar for jordbesiddere.

Kilde: Scottish Land Commission

Den viser, at ejerskabet er meget koncentreret, og danske Anders Holch Povlsen stikker ud som den største, private jordejer i landet.

»Hvis skotterne følger op på anbefalingerne i rapporten, vil en stor jordbesidder som Holch Povlsen formentlig blive bedt om at sælge ud. Ikke fordi han er udlænding eller pga. det, han gør med jorden. Men fordi han ejer så meget,« siger Hanne Tange. Hun er lektor på Aalborg Universitet og har forsket i skotske forhold i årevis.

Rapporten er skrevet af Scottish Land Commission, og den viser bl.a., at private ejere sidder på 57 pct. af det samlede landareal.

Den anbefaler bl.a., at man i særlige tilfælde skal kunne tvinge store jordbesiddere til at sælge ud, og at der indføres regler med mulighed for en bedre jordregulering.

Anbefalingerne bliver der - ifølge Hanne Tange - lyttet til, fordi de er bestilt af regeringen.

Rapporten skal diskuteres den kommende tid og kulminerer i en konference til oktober. Men allerede nu varmer skotske politikere op.

»Jordreformerne har hidtil rodet rundt ude i marginerne for længe. Hvis skotske ministre godkender disse anbefalinger, vil vi være på kanten af at løse det centrale problem med skotsk jordejerskab - nemlig den flere hundrede år gamle fastholdelse af jordherredømme,« sagde Andy Wightman, medlem af det skotske grønne parti, for nylig til den britiske avis The Guardian.

Både Anders Holch Povlsen og Lego-familien har et erklæret mål om, at deres besiddelser skal føres tilbage til den oprindelige natur. Den strategi er populær i mange skotske kredse.

Skotlands største ejere

Ifølge den seneste opgørelse over Skotlands største jordbesiddere har en dansk milliardær mildt sagt en prominent placering.

  1. Church of England: Den engelske kirke har løbende øget sine besiddelser i Skotland via sin investeringsfond og er den største ejer. Kirken har bedyret, at den engagerer sig i lokalsamfundet, men den er blevet mødt af protester.
  2. Anders og Anne Holch Povlsen: Parret blev den største private skotske jordejer, da det sidste år købte endnu en lille estate nær Aviemore. Samlet ejer Holch Povlsen 89.000 hektar og er kendt for at ville føre jordene tilbage til den oprindelige natur.
  3. Hertugen af Buccleuch: Han blev overhalet sidste år af Anders Holch Povlsen og har i se senere år solgt ud af sin portefølje. Han er blevet kritiseret for i konkrete tilfælde reelt at presse lokale til at fraflytte, fordi de i forbindelse med hans udsalg af jord ikke kunne matche hans prisforlangende.

Kilde: The Guardian

Men Land Commission skriver, at anbefalingen om at styre ejerskabet bedre ikke nødvendigvis har med den aktuelle drift af jordene at gøre.

»Der er tunge beviser for, at højkoncentreret jordejerskab kan have en skadelig effekt på den landlige udvikling. Det skyldes, at jordejere har magten til at bestemme, hvem der kan få adgang til jorden, hvornår, til hvilket formål og til hvilken pris,« skriver kommissionen i sin rapport.

Anders Holch Povlsen og ledelsen i hans skotske naturselskab Wildland har ikke ønsket at udtale sig til Finans om rapporten. Tim Kirkwood, som er chef for Wildland, har til The Guardian bl.a. sagt, at der er brug for stordrift i genopretning af naturen.

Kommunikationschef Ulla Lundhus i Lego-familiens selskab Kirkbi peger på, at det udover naturgenopretningen bidrager til bl.a. den lokale skole og forsamlingshus. Hun siger:

»Som jordejere i Skotland er vi meget fokuserede på at beskytte, bevare og regenerere naturområderne i tæt samarbejde med offentlige myndigheder, lokale organisationer og natureksperter.«

BRANCHENYT
Læs også