Serier

Energikoncern tømmer kassen for 372 mio. kr. inden frasalg af varmekunder

Det er et sygdomstegn, siger en professor, efter at energikoncernen Eniig i Herning har hævet 372 mio. kr. i kassen hos virksomhedens varmekunder, inden kunderne skal sælges til Verdo.

I kundernes tjeneste
Energivirksomheden Eniig har hovedsæde i Silkeborg og driver bl.a. forsyning indenfor el, varme og bredbånd. Virksomheden vil købe Verdos elnet, mens Verdo vil købe Eniigs fjernvarmeselskab i Herning. Illustration: Julie Barsøe

Energikoncernen Eniig har hævet 372 mio. kr. i sit fjernvarmeselskab, inden selskabet og de ca. 19.000 kunder i Herning om kort tid ventes solgt til uroplagede Verdo i Randers.

Det fremgår af et netop offentliggjort regnskab fra fjernvarmeselskabet, Eniig Varme, som Verdo vil købe for 160 mio. kr. i forbindelse med en stor byttehandel med el- og varmekunder.

Eniigs økonomidirektør, Jesper Barslund Jacobsen, oplyser, at de mange millioner stammer fra overskud, som fjernvarmeselskabet har akkumuleret over en årrække ved at bruge en ifølge kritikere kontroversiel metode, hvor forsyningsselskabet indregner en såkaldt forrentning af indskudskapitalen i varmepriserne.

Professor i Energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen peger på, at det forbrugerejede Eniig kunne have valgt at bruge pengene på at sænke varmeprisen i stedet for at trække dem ud af varmeselskabet.

»Det er et sygdomstegn og et brud på traditionen om, at varmeselskaberne skal hvile i sig selv. Vi er ved at åbne et bal, som vi får svært ved at styre,« siger han.

Reglen om forretning er en undtagelse til det normale princip om, at kunderne ikke skal betale mere for varmen, end det koster at drive og vedligeholde forsyningen.

Finans har de seneste uger afsløret, hvordan den samme metode har sendt den kundestyrede energikoncern Verdo ud i tovene, fordi Forsyningstilsynet kræver 235 mio. kr. tilbagebetalt til kunderne.

I modsætning til Verdo havde Eniig dog fået tilsynets tilladelse inden overfaktureringen. Men metoden har alligevel skabt så meget ballade, at Eniig i 2017 gik med til at fraskrive sig retten til at opkræve forrentning hos kunderne frem til 2021.

De beløb, som Eniig allerede havde overfaktureret kunderne for, er blevet i selskabet indtil sidste år, hvor Eniig flyttede pengene op i moderselskabet, og nu er varmekunderne som nævnt på vej over i et nyt ejerskab hos Verdo.

Jesper Barslund Jacobsen mener, at pengene alligevel vil komme kunderne til gode, fordi mange af dem stadig vil være kunder i andre dele af Eniigs forretningsområder.

»Vi arbejder på at sikre lave priser og høj forsyningssikkerhed, så det kommer jo kunderne til gode i den sidste ende,« siger han.

Jesper Barslund Jacobsen peger desuden på, at Eniig oprindeligt købte varmeselskabet af Ørsted.

»Så det er en form for tilbagebetaling af vores investering,« siger han.

Udbetalingen af de 372 mio. kr. til Eniig-koncernen betyder, at fjernvarmeselskabet inden salget til Verdo har fået tømt kassen og nu har en egenkapital på 50 mio. kr., der kun lige er positiv, fordi selskabet har bogført en ret til at kræve forrentning af kunderne for 50 mio. kr. i fremtiden.

Handlen med Verdo, der også indebærer, at Eniig køber et elnet af Verdo for 720 mio. kr., er allerede blevet godkendt af Eniigs repræsentantskab. Fredag blev den godkendt af Verdos repræsentantskab, og mandag skal transaktionen desuden behandles af Randers Byråd, der har vetoret.

Verdo har selv oplyst til byrådet, at Eniig Varme ikke kan kræve forrentning af kunderne frem til udgangen af 2020.

»Det er ikke muligt at vide, hvad en forrentningsprocent og dermed forrentningsbeløb vil være for efterfølgende år,« har Verdo oplyst.

Læs også
Top job