Erhverv

Presset letter: Nu knækker konkursbølgen

2018 var et katastrofeår for landbruget, der blev ramt af århundredets tørke og historisk lave svinepriser. Nu ser det ud til at presset letter - stigende svinepriser får antallet af konkurser til at styrtdykke.

De seneste måneders eksplosive prisstigninger på svinekød får nu konkursbølgen i landbruget til at knække.

Gennem hele 2018 og begyndelsen af 2019 var antallet af konkurser i landbruget stærkt stigende på grund af historisk lave svinepriser, en katastrofalt ringe høst og lave priser på minkskind. Konkursbølgen toppede i februar 2019, da 34 landbrugsbedrifter blev erklæret konkurs.

Siden er antallet af landbrugskonkurser imidlertid styrtdykket til 16 i marts og 10 i april. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er ofte store månedlige udsving i antallet af konkurser, men også når udviklingen opgøres som et rullende 12-måneders gennemsnit tyder alt på, at konkursbølgen har toppet på et niveau lige over 200 årlige konkurser.

»Det ser ud til, at antallet af konkurser har toppet, og de kommende måneder vil vi formentlig se et betydeligt fald (opgjort som 12-måneder gennemsnit, red.). Det skyldes især den seneste tids markante prisstigninger på svinekød, og samtidig er der generelt fornuftige priser på landbrugsprodukter,« påpeger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på landbrugets rådgivningscenter, Seges.

Historisk er der en snæver sammenhæng mellem prisen på landbrugets vigtigste produkter - svinekød, mælk og korn - og udviklingen i antallet af konkurser i erhvervet. Når priserne stiger eller falder, slår det med få måneders forsinkelse igennem i antallet af konkurser.

Siden slutningen af marts er prisen på svinekød steget eksplosivt, hvilket har pumpet strømme af frisk likviditet ind i det kriseramte erhverv. Dermed rykker de nødlidende bedrifter et skridt væk fra den økonomiske afgrund, og de stærkeste bedrifter får flere kræfter til at købe op.

»Flere bedrifter kan dermed omsættes i fri handel, hvilket også er med til at forklare faldet i antallet af konkurser,« siger Klaus Kaiser.

Læs også
Top job