Serier

Tysk rapport sår tvivl om økonomien bag Femern-projektet

Ifølge en ny rapport, som PwC har udarbejdet for tyske myndigheder, står rederiet Scandlines til at snuppe en betydelig del af de passagerer, som eller skulle være med til at finansiere tunnelbyggeriet under Femern.

Femern bag facaden
Færgerne over Femern Bælt spiller en afgørende rolle for økonomien bag Femern-tunnelen. En ny tysk rapport varsler, at færgeselskabet Scandlines vil tage en betydelig del af de passagerer, som Femern-selskabet har regnet ind i budgetterne. Foto: Stine Bidstrup

Skatteborgerne risikerer en ekstraregning på danmarkshistoriens største anlægsprojekt.

Ifølge en ny tysk rapport, som Finans er i besiddelse af, står tunnelen under Femern Bælt til at miste så mange passagerer, at man vil gå glip af omkring en fjerdedel af de forventede årlige indtægter.

»Det rykker i afgørende grad ved vurderingen af, om projektet overhovedet hænger økonomisk sammen. På baggrund af den tyske prognose er der en væsentlig risiko for, at de danske skatteborgere bliver nødt til at træde til og betale for at redde projektets økonomi,« siger professor i transportøkonomi på Københavns Universite Mogens Fosgerau, der bakkes op af flere eksperter.

De tyske transportmyndigheder i Slesvig-Holsten har hyret konsulenthuset PwC til at analysere, om færgeselskabet Scandlines fortsat vil sejle mellem Rødby og Puttgarden, når tunnelen efter planen åbner i 2028.

Sådan vil PwC's konklusioner ramme Femern
  • 593.000 personbiler vil ifølge PwC’s estimater hvert år vælge Scandlines’ færge i stedet for en kommende Femerntunnel. Det vil resultere i, at Femern A/S’ forventede indtægter vil falde med 293 mio. kr. (med Femerns oplyste enhedspris per personbil på 496 kr.).
  • 280 lastbiler vil ifølge PwC’s estimater hvert år vælge Scandlines’ færge i stedet for en kommende Femerntunnel. Det vil resultere i, at Femern A/S’ forventede indtægter vil falde med 586 mio. kr. (med Femerns oplyste enhedspris per lastbil på 2082 kr.)
  • Hvis PwC’s estimater holder stik, vil det betyde, at Femern A/S’ trafikindtægter samlet vil falde med ca. 880 mio. kr. om året i forhold til projektselskabets budgetter, hvor man har regnet med, at færgeforbindelsen vil lukke.
  • Af Femern A/S’ seneste finansielle analyse fra februar 2016 fremgår det, at selskabet regner med årlige trafikindtægter på ca. 3.275 mio. kr. i 2032. Hvis PwC’s estimat holder, vil de forventede indtægter blive reduceret med ca. 27 pct.
  • Den brugerbetalte tunnel vil ifølge Femern A/S’ nuværende budgetter være tilbagebetalt efter 36 år. I den finansielle analyse fra februar 2016 skriver Femern A/S, "at den samlede tilbagebetalingstid for projektet aldrig må komme til at overstige 50 år." Hvis det skal overholdes, må trafikindtægterne ifølge Femern A/S højst falde med 16 pct. årligt (svarende til ca. 500 mio. kr. i 2031).

Hidtil har det danske projektselskab Femern A/S regnet med, at færgeruten lukker, men ifølge PwC’s estimater kommer Scandlines til at sejle videre med 593.000 personbiler og 280.000 lastbiler om året. Det svarer til, at Femern A/S må vinke farvel til årlige indtægter på omkring 880 mio. kr.

»Hvis man må se bort fra så store indtægter, vil det være fuldstændig ødelæggende for, at forbindelsen kan betale sig selv hjem, og så hænger de danske skatteborgere på regningen,« siger forhenværende trafikchef i Vejdirektoratet Knud Erik Andersen.

Femern A/S oplyser, at man ikke vil forholde sig til PwC-rapportens konklusioner, da forudsætningerne for beregningerne er udstreget af konkurrencehensyn. Kommunikationschef Tine Lund-Bretlau fremhæver, at flere danske analyser har vist, at Scandlines vil lukke færgeruten.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra S, V og DF lyder det, at PwC-rapporten ikke ændrer ved partiernes opbakning og tillid til projektet.

Klik på videoen herover og få en hurtig gennemgang af fire af de problemstillinger, som kan sende Femern-projektets økonomi til tælling.

Læs også