Erhverv

Fagforeningernes rækker voksede i 2018

I 2018, hvor en storkonflikt med de offentligt ansatte truede, blev 41.700 flere medlem af en fagforening.

I 2018 skulle der forhandles nye overenskomster for lønmodtagerne i kommunerne, regionerne og staten, hvilket medførte demonstrationer over alt i Danmark. Foto: Per Lange

Der var fremgang i medlemstallene hos de forskellige fagforbund i 2018, der blandt andet var præget af en truede storkonflikt i det offentlige.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at året sluttede med 41.700 medlemmer flere, end da 2017 sluttede.

Det var særligt fagforbundene i hovedorganisationerne FTF og Akademikerne, der oplevede en fremgang. Til gengæld gik hovedorganisationen LO tilbage.

Året blev sidste år, inden FTF og LO gik sammen fra 2019's start. De to er i dag er kendt under navnet FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation.

I 2018 skulle der forhandles nye overenskomster for lønmodtagerne i kommunerne, regionerne og staten.

Lange forhandlingerne endte i Forligsinstitutionen, hvor der i april blev indgået et forlig, kort før Danmark blev kastet ud i en storkonflikt.

Aftalerne blev senere bekræftet ved afstemninger i de forskellige fagforbund.

Læs også