Erhverv

Dansk gods til salg efter konkurs

»Det er en sjældenhed, at man kan købe sådan en type ejendom,« siger ejendomsmægleren bag salgsopstillingen.

Vibygård Gods er 700 år gammelt og har tidligere været ejet af adelsslægten Sparre. Foto: EDC Videbæk

Det 700 år gamle Vibygård Gods på Sjælland er nu i frit udbud.

Det sker omkring tre måneder efter, at selskabet bag godset blev taget under konkursbehandling. Af den nye salgsopstilling fremgår det, at Vibygård Gods og dets 284 hektar jord sælges i en tilbudsgivning. Det er en åben budrunde.

Ifølge ejendomsmægler Jan Vistisen fra EDC Videbæk, der står for salget af Vibygård Gods, er der tale om en attraktiv ejendom.

»Det er en sjældenhed, at man kan købe sådan en type ejendom med en udlejningsforretning tilknyttet. Hvis man har penge stående i banken og mener, at aktier er en usikker størrelse, er dette en god investering,« siger han til Finans.

Jan Vistisen vil ikke oplyse, hvad han regner med at sælge godset for. Men han oplever allerede stor interesse for Vibygård Gods, der gik konkurs som følge af en giftig renteswap på næsten 100 mio. kr.

Swap-lån
  • At swappe er det samme som at bytte
  • Ved et swaplån bytter man rentevilkår med en bank eller kreditforening
  • Det ses typisk, hvor et lån med variabel rente bliver byttet til et lån med fast rente
  • Swaplånet er bindende for begge parter, og dermed kan lånet heller ikke konverteres

Konkursboets kurator vil nu have realiseret nogle værdier gennem et salg af godset.

»Kurator, panthaver og jeg ønsker en intensiv og hurtig salgsproces. Først lader vi folk byde ud fra salgsopstillingen, og derefter håber vi at finde en løsning, som gør, at vi hurtigt finder en ny ejer af godset,« siger Jan Vistisen.

Der foreligger en forpagtningsaftale på Vibygård Gods, der betyder, at godsets bygninger er udlejet de næste tre år. Forpagteren står samtidig for driften af jordarealerne, der bruges til økologisk landbrug.

Udover koncernselskabet Vibygård Gods A/S blev også de forbundne selskaber Arnakke Gods A/S og Ørstedgård A/S taget under konkursbehandling i februar. De to sidstnævnte selskaber kautionerede for swap-aftalen, der blev indgået med Jyske Bank i 2008.

Alt i alt drev Vibygård-koncernen økologisk landbrug på knap 800 hektar på Sjælland, ligesom koncernen i en årrække solgte økologiske varer gennem det nu lukkede økologiske supermarked Frydenholm.

Men selvom driften af det økologiske landbrug har været særdeles god for Vibygård Gods, fik swap-aftalen det hele til at kollapse.

Swap-aftalen var omtalt i det seneste årsregnskab fra marts 2018, hvor Vibygård Gods havde et historisk stort underskud på 39 mio. kr.

Af regnskabet fremgik det, at swap-aftalerne havde en negativ markedsværdi på 70,6 mio. kr., og at der var krav om markant øgede bidragssatser på realkreditgælden.

Efterfølgende forhandlede Vibygård Gods med Jyske Bank og Nykredit om finansieringen af koncernen. Det førte til en tilfredsstillende aftale med Nykredit, mens forhandlingerne med bankforbindelsen Jyske Bank fortsat stod på ved regnskabsaflæggelsen.

Det hele endte som sagt i en konkurs.

BRANCHENYT
Læs også