Erhverv

Rasmus Paludan har fået bøder for regnskabsnøl

Stram Kurs-lederen afleverer oftest sine årsregnskaber for sent. Det har gennem årene ført til flere rykkerbreve og bøder.

Her ses Rasmus Paludan aflevere sin stemmeseddel ved folketingsvalget den 5. juni. Paludan har de senere år som regel ikke afleveret sine årsregnskaber til tiden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan afleverer som regel ikke sine årsregnskaber til tiden.

I de tre selskaber, hvor han er direktør og medejer, er årsregnskaberne blevet afleveret for sent til Erhvervsstyrelsen 9 ud af 12 gange.

To gange har det ført til rykkerbreve. Yderligere to gange er selskabets ledelse, i dette tilfælde Rasmus Paludan, blevet tildelt afgifter for at nøle med regnskaberne i flere måneder.

Sådan er reglerne
  • Fristen for indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen er fem måneder efter regnskabsårets udløb
  • Børsnoterede selskaber og statsligt ejede aktieselskaber har en frist på fire måneder
  • Hvis fristen overskrides, sker der nedenstående
  1. Erhvervsstyrelsen sender et brev til virksomhedens digitale postkasse med krav om indsendelse af regnskabet
  2. Virksomheden får en ny frist på otte dage til at indsende regnskabet. Hvis denne ikke overholdes, pålægges der en afgift
  3. Desuden får virksomheden i brevet en frist på fire uger. Hvis den frist overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden varsel sende virksomheden til tvangsopløsning ved skifteretten
  • Afgiften pålægges personligt hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse. For hvert medlem er afgiften 500 kr. for den første påbegyndte måned, 2.000 kr. for den anden påbegyndte måned og 3.000 kr. for den tredje påbegyndte måned

Det viser en aktindsigt, som Finans har fået ved Erhvervsstyrelsen.

Ifølge Tom Vile Jensen, direktør i Danske Revisorer, forekommer det ofte, at virksomheder ikke får gjort regnskaber færdigt til tiden.

»Nogle få dages overskridelser ser vi ikke som et problem i sig selv, og det udgør heller ikke nogen stor risiko for det offentlige eller for kreditorerne. Det er væsentligt mere problematisk, hvis man overskrider fristen med flere uger og i øvrigt ad flere omgange, altså systematisk. Det bør påkalde sig myndighedernes opmærksomhed, og her kan man som ledelse både ifalde bøder og i sidste instans kan selskabet blive tvangsopløst,« siger han til Finans.

Rasmus Paludans indberetning af årsregnskaber for sine tre selskaber:

Paludan Advokatkontor Advokatanpartsselskab

 Frist for indberetningÅrsregnskab indberettetSanktion
2014Den 31. maj 2015Den 15. juli 2015Ingen*
2015Den 31. maj 2016Den 1. juni 2016Ingen
2016Den 31. maj 2017Den 22. juni 2017Afgift på 500 kr.
2017Den 31. maj 2018Den 16. august 2018Afgift på 3.000 kr.
2018Den 31. maj 2019Endnu ikke afleveret 

*Ledelsen indberettede et forkert årsregnskab til tiden. Et berigtiget årsregnskab for den korrekte periode blev modtaget hos Erhvervsstyrelsen den 15. juli 2015

Frihedens Stemme IVS

 Frist for indberetningÅrsregnskab indberettetSanktion
2017Den 31. maj 2018Den 25. maj 2018Ingen
2018Den 31. maj 2019Endnu ikke afleveret 

Special Operations IVS

 Frist for indberetningÅrsregnskab indberettetSanktion
2014Den 31. maj 2015Den 30. maj 2015Ingen
2015Den 31. maj 2016Den 20. juni 2016Ingen sanktion**
2016Den 31. maj 2017Den 12. juni 2017Ingen sanktion**
2017Den 31. maj 2018Den 25. maj 2018Ingen sanktion
2018Den 31. maj 2019Endnu ikke afleveret 

**Erhvervsstyrelsen har sendt selskabet rykkerbreve. Men ingen sanktion, da selskabet derefter indsendte årsregnskab inden for styrelsens frist på otte dage

Kilde: Aktindsigt ved Erhvervsstyrelsen

I år havde Rasmus Paludans selskaber igen den 31. maj frist for at aflevere årsregnskaber. Dette var den 6. juni endnu ikke sket.

Når virksomheder ikke afleverer regnskab til tiden, overtrædes den lovgivning, der er vedtaget af Folketinget.

»Alle, der stifter selskab, må være bekendt med reglerne om årsregnskabet og dets aflæggelse, så det burde ikke komme bag på nogen, at der skal aflægges et årsregnskab senest fem måneder efter årsregnskabsårets udløb,« siger Tom Vile Jensen.

Rasmus Paludan har ingen kommentarer til historien om de for sent afleverede regnskaber.

Hverken Rasmus Paludan eller Stram Kurs blev valgt ind i Folketinget. Partiet fik 1,8 pct. af stemmerne til valget, hvilket altså ikke var nok til at nå over spærregrænsen.

Dog modtager Stram Kurs over 2 mio. kr. i partistøtte i den næste valgperiode grundet det antal stemmer, partiet fik ved valget.

BRANCHENYT
Læs også