Erhverv

Danish Crown under pres: Overvejer lukning af dansk slagteri

Danish Crown kan blive tvunget til at lukke et slagteri, fordi de danske landmænd producerer færre slagtesvin. Slagterigiganten har overkapacitet og risikerer at blive fanget i en ond cirkel af produktionsfald, fabrikslukninger og svækket konkurrenceevne.

Danish Crown og selskabets topchef Jais Valeur er i strid modvind. Produktionen af slagtesvin falder nu med en hast, der kan gøre det nødvendigt at lukke et dansk slagteri.

Slagterigiganten Danish Crown er nu under så stort pres, at det kan blive nødvendigt at lukke et dansk slagteri.

Det erfarer Finans.

Danish Crowns slagterier
Danish Crowns danske slagterier er placeret i:
  • Blans
  • Esbjerg
  • Herning
  • Horsens
  • Ringsted
  • Rønne
  • Skærbæk
  • Sæby

Krisen skyldes, at de danske landmænd producerer færre og færre slagtesvin, og tilførslerne til Danish Crowns slagterier har nu passeret en smertegrænse, der tvinger selskabet til at reagere.

Rygterne har cirkuleret i nogen tid, da det er åbenbart for medarbejderne, at der mangler grise på slagterierne. Den seneste tid har medarbejderne i flere tilfælde oplevet at blive sendt hjem før tid, fordi der har været for få grise.

Ifølge Finans’ oplysninger er Danish Crowns ledelse netop nu i gang med at analysere situationen og ventes at træffe en beslutning i første halvdel af juli.

Processen bekræftes i selskabets nye medarbejderblad. Her forklarer selskabets topchef, Jais Valeur, at:

»Vi får færre grise til slagtning. Desværre går det stærkt. Vi oplever for tiden, at tilførslerne dykker med 4,5 pct. Den udvikling må og skal vi stoppe.«

Den faldende produktion reducerer kapacitetsudnyttelsen på slagterierne, hvilket aktuelt koster Danish Crown et trecifret millionbeløb, oplyser Jais Valeur. Allerede for en måned siden betegnede Jais Valeur i Finans det faldende antal slagtninger som »den største strategiske udfordring, Danish Crown har.«

I selskabets personaleblad trykker direktøren for svinekødsdivisionen, Søren F. Eriksen på alarmknappen:

»Det er en uholdbar situation, vi står i. Derfor er vi nødt til at reagere. De færre grise betyder, at vi udnytter vores kapacitet for dårligt, og det er dyrt. Vores omkostninger er markant højere, end vi havde budgetteret med.«

Danish Crowns pressechef Jens Hansen oplyser, at selskabets ledelse på nuværende tidspunkt ikke vil oplyse nærmere om de aktuelle overvejelser og analyser.

Det står dog klart, at selskabets ledelse lige nu har fire muligheder på bordet: At lukke et helt slagteri. At lukke aftenhold. At medarbejderne går kollektivt ned i tid. Eller en kombination af disse tre muligheder.

Produktionen af slagtesvin i Danmark har været vigende siden 2004, og faldet accelererer nu. Det medfører på slagterierne en overkapacitet, der er særdeles farlig for Danish Crown.

Krisen opstår paradoksalt nok på et tidspunkt, hvor svinekødsafregningen fra Danish Crown til landmændene er den højeste i mange år. For Danish Crown er udfordringen imidlertid, at især de tyske slagterier har hævet afregningen i et endnu højere tempo.

Derfor er smågrise mere værd i Tyskland end i Danmark. Det får de danske landmænd til at øge eksporten af levende smågrise, hvilket efterlader de danske slagteriarbejdere med tomme hænder.

Situationen er faretruende, fordi faldet i produktionen af slagtesvin kan blive selvforstærkende: Når produktionen falder, forringes kapacitetsudnyttelsen. Det svækker konkurrenceevnen og resulterer i en relativt lavere svinekødsafregning, som får landmændene til at øge eksporten af levende smågrise yderligere.

Omkring 2008 var Danish Crown fanget i en lignende ond cirkel. Selskabets topchef, Jais Valeur, har betegnet den periode som »en nærdødsoplevelse« for slagterikoncernen.

Læs også