Erhverv

Eksplosion i selskaber, der undviger talkontrol

På blot et år er der sket en kæmpe stigning i antallet af små selskaber, der slipper afsted med et minimum af regnskabsoplysninger. Sammen med generelt lempede revisionsregler levner det plads til mere skatte- og momsunddragelse.

Der er sket en eksplosion i de små selskaber, der indberetter så få økonomiske oplysninger som muligt. Det giver ringe gennemsigtighed, siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR. Foto: FSR

Hvert år vælger færre og færre firmaer at få godkendt deres regnskab af en revisor, og nu sker der en eksplosion i antallet af små virksomheder, der vælger kun af afsløre et minimum af tal.

Antallet af de selskaber, der gør brug af de såkaldte mikroregnskaber, er femdoblet på et år, viser tal fra FSR - Danske Revisorer. Stigningen kommer oveni en række lempelser af den faktiske revisionspligt og indberetningspligt om finansielle forhold.

»Efter vores vurdering har 21-22 pct. af danske virksomheder nu fravalgt revision af regnskabet, svarende til omkring 60.000 virksomheder. For et år siden lå det på omkring 50.000,« siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR.

Konsekvensen er, at banker og virksomhedens samarbejdspartnere ikke får den fulde adgang til økonomien, og det kan gå ud over bankens vilje og pris for at låne penge til virksomheden.

»Det er jo selskabernes eget problem, at de får sværere ved at låne, eller det bliver dyrere. Men for de offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, bliver det sværere at udøve kontrol,« siger Tom Vile Jensen.

Siden 2006 har politikerne løbende lempet revisionsreglerne, og det har betydet mindre og mindre revision, men også tegn på flere og flere fejl i regnskaberne og mere fusk og svindel, fordi folk udnytter de lempeligere regler.

Mikroselskaber
  • Reglerne om mikroselskaber blev indført i 2015 som en ny kategori af virksomheder. Den omfatter omkring 80.000 selskaber nu.
  • De kan på linje med andre små regnskabsklasse B-selskaber slippe betydeligt lettere i selve revisionen, og de kan derudover undlade at beskrive regnskabspraksis og enkelte noter.
  • De kan også undlade at skrive antallet af ansatte, langsigtet gæld og visse særlige poster om f.eks. visse nedskrivninger.
  • I februar 2019 lavede Erhvervsstyrelsen en ny indberetningsløsning, som gør mikroreglerne som standardløsning, og det i sig selv har ifølge FSR givet en stor stigning i antallet af mikroselskaber.
Mikroselskaber må to år i træk ikke overskride to af følgende tre grænser:
  • En omsætning på over 5,4 mio. kr.
  • En balance på 2,7 mio. kr.
  • 10 ansatte

»Vi kan klart se, at der er forskel på, om revisor er inde over eller ej, målt på antal fejl. Vi ved også fra rapporten fra Copenhagen Economics, at det betyder noget for inddrivelser af skatter, om der er revisor inde over,« siger professor Claus Holm, der er revisionsekspert på Aarhus Universitet.

For få uger siden kom Rigsrevisionen med en rapport, der kritiserer forløbet omkring den seneste lempelse, som blev vedtaget i 2012. Erhvervs- og Skatteministeriet fulgte bl.a. ikke op på lempelsen, som de havde lovet.

FSR har længe ment, at lempelserne er gået for vidt, men foreningen har en oplagt interesse i at pålægge erhvervslivet mere revision. FSR er dog ikke de eneste.

»De indikationer, der er i de forskellige undersøgelser, underbygger fornemmelsen af, at man har lempet for meget. Jeg har af samme grund hele tiden været fortaler for, at man er nødt til at undersøge det ordentligt, før man træffer en beslutning,« siger revisionsekspert Claus Holm.

Et flertal i det nye folketing bestående af de røde partier og Dansk Folkeparti er klar til at stramme op på revisionsreglerne.

BRANCHENYT
Læs også