Erhverv

It-komets stiftere er nu milliardærer

Netcompany blev børsnoteret i 2018. Det kan i dén grad aflæses i stifternes nye personlige regnskaber.

Netcompanys adm. direktør, André Rogaczewski, ses her til højre, mens han taler med daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V). Rogaczewski er blevet milliardær på Netcompany.

Børsnoteringen af Netcompany indbragte it-kometens stiftere en pæn formuestigning.

Det kan aflæses i nye holdingselskaber fra stifterne André Rogaczewski, Claus Jørgensen og Carsten Gomard, der nu alle er milliardærer på papiret.

Netcompany
  • Stiftet i 1999 af André Rogaczewski, Carsten Gomard og Christian Brylle. Året efter kom Claus Jørgensen ind som partner og blev med tiden medejer i stedet for Christian Brylle
  • Udvikler it-løsninger til erhvervslivet og den offentlige sektor, inden for blandt andet e-handel, sagsbehandling og business intelligence
  • Har mere end 2.000 ansatte
  • Hovedkontor i København, samt kontorer i tre andre danske byer, Norge og Polen
  • Solgt i 2006 af selskabets partnere til kapitalfonden Axcel, men i 2011 blev Netcompany solgt tilbage igen
  • I december 2015 købte FSN Capital over halvdelen af Netcompany for 1,1 mia. kr.

Netcompanys adm. direktør, André Rogaczewski, og driftsdirektør, Claus Jørgensen, dannede i forbindelse med børsnoteringen et fælles selskab, hvorfra de fortsat ejer omkring 10 pct. af it-kometen.

Det fælles selskab havde i 2018 et overskud efter skat på 991,7 mio. kr., hvilket bragte egenkapitalen op på 1,1 mia. kr.

Samtidig med oprettelsen af det fælles selskab stiftede André Rogaczewski og Claus Jørgensen hver sit nye personlige holdingselskab med navnene André Rogaczewski Holding II ApS og Holdingselskabet Claus Jørgensen II ApS.

De selskaber havde i 2018 overskud på henholdsvis 181,1 og 187,9 mio. kr. Det bringer egenkapitalen op på knap 790 mio. kr. i begge de personlige selskaber.

»Ledelsen anser resultatet for primært at være udtryk for en ekstraordinær, regnskabsmæssig engangsindtægt som følge af overgangen fra, at kapitalandelene blev indregnet til kostpris til, at de nu indregnes til noteret dagskurs,« står der i ledelsberetningen i André Rogaczewski og Claus Jørgensens selskaber.

Carsten Gomard, den sidste af de tre Netcompany-stiftere, havde i 2018 et overskud på 349,6 mio. kr. i sit holdingselskab. Der har egenkapitalen for første gang rundet 1 mia. kr.

I Gomards ledelsesberetning er der ikke mange ord om det store overskud, udover at resultatet »har indfriet de forventninger, der var stillet til året.«

Rogaczewski, Jørgensen og Gomard solgte i december 2015 Netcompany til den norske kapitalfond FSN Capital for 1,1 mia. kr.

Kapitalfonden købte omkring halvdelen af aktierne i Netcompany, mens de tre hidtidige ejere beholdt resten af aktierne.

Det var i øvrigt anden gang, at André Rogaczewski og de to partnere havde solgt Netcompany. I 2006 købte kapitalfonden Axcel virksomheden, men fem år senere blev den solgt tilbage til de tidligere ejere, altså André Rogaczewski, Carsten Gomard og Claus Jørgensen.

I juni 2018 blev Netcompany så børsnoteret med en markedsværdi på 7,75 mia. kr. Det seneste år er Netcompany-aktien steget med 17 pct. og betyder, at Netcompany har en markedsværdi på 12,9 mia. kr.

Læs også
Top job