Erhverv

Tidligere borgmester vil i Højesteret efter millionerstatning i Amagerbank-sagen

Efter to forskellige domme i byretten og landsretten vil den tidligere borgmester i Tårnby, Henrik Zimino, forsøge at få et kæmpe erstatningskrav omgjort i Højesteret.

Tidligere Tårnby-Borgmester Henrik Zimino (S) sad i Amagerbankens bestyrelse igennem en årrække. Nu er han dømt sammen med syv andre ledelsesmedlemmer til at betale 225 mio. kr. i erstatning til Finansiel Stabilitet. Foto: Mik Eskestad Foto: Mik Eskestad

Mindst en af de dømte i erstatningsopgøret mod den tidligere ledelse i Amagerbanken vil i Højesteret, efter at syv tidligere bestyrelsesmedlemmer samt den tidligere direktør Jørgen Brændstrup i sidste uge blev idømt erstatningskrav på samlet 225 mio. kr.

Michael Amstrup, der er advokat for det tidligere bestyrelsesmedlem og tidligere borgmester i Tårnby Kommune, Henrik Zimino, oplyser, at han er i færd med at skrive en ansøgning til Procesbevillingsnævnet om at få sagen behandlet ved landets øverste domstol.

Han siger, at han kun kan udtale sig på vegne af sin egen klient, men at »det meget vel kan tænkes«, at de øvrige dømte også vil sende ansøgninger til nævnet.

Det var statens skraldespandsselskab, Finansiel Stabilitet, der anlagde erstatningssagen mod den tidligere ledelse af Amagerbanken. Finansiel Stabilitet overtog Amagerbanken i 2011 og rejste kravet mod den tidligere ledelse, bl.a. fordi den havde ladet en valutaramme til tre af bankens største kunder køre af sporet.

Amagerbank-sagen
  • Amagerbanken krakkede i 2011 og blev overtaget af statens skraldespandsselskab, Finansiel Stabilitet.
  • Efterfølgende rejste Finansiel Stabilitet en erstatningssag mod Amagerbankens tidligere ledelse, som ifølge sagsøgeren havde ageret så kritisabelt, at de skulle gøres personligt erstatningsansvarlige.
  • Oprindeligt krævede Finansiel Stabilitet 900 mio. kr. i erstatning, men i Retten i Lyngby blev alle frifundet for ansvar i juni 2017.
  • Dommen blev anket til Østre Landsret, og Finansiel Stabiltet skar sagen ned til at handle om 375 mio. kr.
  • Den 26. juni 2019 blev otte personer idømt en erstatning på 225 mio. kr. Tre personer - heraf to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmmer og en tidligere direktør - blev frifundet.
  • De dømte var tidligere topchef Jørgen Brændstup samt de syv tidligere bestyrelsesmedlemmer N.E. Nielsen (formand), Villy Rasmussen, Henrik Zimino, Kent Madsen, Carsten Ehlers, Henrik Håkonsson og Jesper Reinhardt.

Amagerbank-folkene vandt i byretten, men landsretten omgjorde byretsdommen.

»Der var meget stor forskel på vurderingen i byretten og i landsretten, selv om det var de samme fakta, og derfor vil jeg anmode nævnet om en trejdeinstansbehandling,« siger Michael Amstrup med henvisning til, at de otte blev frifundet for ansvar i byretten.

Det kræver helt særlige grunde at få sagen behandlet i Højesteret, fordi den allerede har været behandlet i både byretten og i landsret.

Michael Amstrup fortæller, at der er principielle aspekter på spil, som han ikke ønsker at gå dybere ind i.

Tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken N.E. Nielsen siger, at han endnu ikke har besluttet, om han vil forsøge at komme i Højesteret.

»Der er kloge mennesker, der arbejder med det spørgsmål i øjeblikket, og jeg regner med, at nogen på et tidspunkt kommer og fortæller mig, hvad de synes,« siger han.

Finansiel Stabilitet havde oprindeligt krævet 900 mio. kr. i erstatning. I landsretten skrumpede det til 375, og landsretten endte altså med at idømme de tidligere ledelsesmedlemmer et erstatningsansvar på 225 mio. kr.

Inklusive renter og sagsomkostninger har Finansiel Stabilitet dermed et krav mod de otte dømte på cirka 366 mio. kr., oplyser direktør Henrik Bjerre-Nielsen.

De penge skal være indbetalt senest onsdag i næste uge, og en ansøgning til Procesbevillingsnævnet om at få sagen i Højesteret ændrer ikke ved den tidsfrist.

»Det er ikke usædvanligt, at nogen skylder os penge, da det jo har været en del af den opgave, vi har løst, siden vi blev stiftet i forbindelse med finanskrisen. For os er der ingen forskel på, om gælden skyldes penge, man har lånt i banken, eller om man er blevet idømt et bestyrelsesansvar,« siger Henrik Bjerre-Nielsen og fortsætter:

»Det har vi forskellige metoder til at gøre noget ved, men det er ikke værktøjer, som vi fortæller offentligheden om. Det fortæller vi ikke til andre end de involverede.«

Under sagen kom det frem, at kun bestyrelsesformand N.E. Nielsen havde en bestyrelsesansvarsforsikring, som har en dækning på 100 mio. kr. plus yderligere 25 mio. kr. til sagsomkostninger.

Det er endnu uklart, om forsikringsselskabet vil udbetale forsikringssummen. Sker det, vil den blive brugt til at dække de otte dømtes erstatninger ligeligt, hvorefter den resterende del af kravet fordeles blandt dem alle.

Michael Amstrup oplyser, at hans klient ikke er i stand til at betale sin andel.

Læs også
Top job