Erhverv

Regeringen gør klar til udbud af ny DAB-kanal

Udbuddet af FM4-sendetilladelsen er afsluttet. Det står nu endeligt klart, at Radio24syv ikke fortsætter på denne frekvens.

- Hvis Radio24syv søger og vinder det kommende DAB-kanal-udbud - vil være en pause på to måneder hvor vi ikke sender. I det tidsrum kan vi ikke løndække det personale som er tilbage, og desuden har lytterne sikkert søgt andre steder hen, « skriver Mads Brügger, programchef på Radio24Syv. Arkivfoto: Niels Hougaard

Når Radio24syv ophører med at sende taleradio den 31. oktober 2019, bliver det Radio FM4 A/S, der tager over.

Det har Radio- og tv-nævnet besluttet, efter kulturminister Joy Mogensen torsdag gjorde det klart, at regeringen ikke ville aflyse det omdiskuterede udbud.

FM4 A/S, et konsortium af regionale mediehuse med Jysk-Fynske Medier i spidsen, var den eneste godkendte ansøger til sendetilladelsen, og det var kun rimeligt at færdiggøre processen som planlagt, når konsortiet havde brugt ressourcer på at indsende en kvalificeret ansøgning på baggrund af de beskrevne kriterier, sagde kulturministeren torsdag.

Joy Mogensen beskrev ved samme lejlighed forløbet omkring radioudbuddet som »langstrakt og til tider uskønt«.

Sagen kort

Tilladelsen til at sende radio på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal, FM4, går til selskabet Radio FM4 A/S med Jysk Fynske Medier i spidsen.

De andre ejere er Sjællandske Medier, Herning Folkeblad, Radio ABC, Skive Folkeblad, Flensborg Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Nordjyske Medier og Bornholms Tidende.

Sendetilladelsen gælder fra 1. november. Radio24syvs nuværende tilladelse udløber den 31. oktober.

Radio24syv har ikke søgt om FM4-sendetilladelsen på grund af kravet om, at mindst 70 pct. af redaktionen skal ligge 110 km uden for København.

Det er uvist, om Radio24syv ønsker at byde ind på nye dab-kanal, som regeringen vil sende i udbud med sendetilladelse fra den 1. januar 2020.

Dab-kanalen udbydes over fire år med 70 mio. kr. i støtte og uden et geografisk krav. Kanalen skal have særlig fokus på kultur og sende 24 timer i døgnet.

»Der er mange dilemmaer i denne sag, men jeg håber, at beslutningen nu kan få skabt noget ro i medielandskabet. Der er brug for at sætte punktum, så vi kan komme videre. Men jeg vil da gerne understrege, at forløbet omkring de to udbud havde set anderledes ud, hvis denne regering havde siddet for bordenden fra starten af.«

Ingen geografikrav til ny dab-kanal

Hun konstaterede, at der fra mange sider var holdninger til kravet – også fra hendes eget parti. Selv nøjes hun med at bakke op om, at medielandskabet skal balanceres med »et stærkt lokalt og regionalt medieudbud«.

Radio24syv har ikke meldt sig på banen som ansøger på grund af kravet om, at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal være placeret over 110 km fra centrum af København.

Torsdag meddelte den nye regering imidlertid også, at man vil gå videre med den dab-kanal, som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti tog initiativ til i slipstrømmen på den store debat om Radio24syvs mulige lukning.

Dab-kanalen vil blive udbudt for en fireårig periode med et offentligt tilskud på 70 mio. kr. og uden geografiske krav. Den skal sende 24 timer i døgnet og producere mindst 90 timers nyproduceret radio ugentligt. Kulturdækningen skal have høj prioritet på kanalens programflade.

Kulturministeriet venter at udstede en udbudsbekendtgørelse i uge 28. Der vil være tale om et bredt udbud, hvor alle kan søge på lige vilkår, lyder det. For at give alle ansøgere ordentlig tid til at indsende en ansøgning vil udbudsprocessen først kunne afsluttes i slutningen af 2019, så der kan sendes tidligst fra 1. januar 2020 og senest fra 1. juli 2020.

Anders Krab-Johansen, koncerndirektør i Berlingske Media, der er medejer af Radio24syv, afventer at se de endelige betingelser. Men han hæfter sig ved, at sendestarten for en ny tilladelseshaver først gælder fra januar.

»Det er ikke interessant, hvis vi skal lukke hele radioen ned for at genåbne den to måneder efter. Det er dårligt for lytterne, og det er umuligt at drive som virksomhed og få de rigtige folk og økonomi til det,« sagde han torsdag til Ritzau.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale har lagt op til flere ændringer af medieaftalen. Bl.a. har Enhedslisten, SF og De Radikale tidligere udtrykt ønske om at sløjfe planlagte besparelser hos DR på 250 mio. kr.

Regeringen vil sørge for at tilrettelægge en »fornuftig proces« for medieaftaleforhandlingerne efter sommerferien.

Læs også