Erhverv

Gælder 15 pct.-reglen ikke længere ved arveovergang?

To vidtgående landsretsafgørelser kan få betydning for generationsskifte af fast ejendom.


Vestre Landsret og Østre Landsret traf hver især i juni 2019 en afgørelse om værdiansættelse af fast ejendom i dødsboer. Der er tale om vidtgående afgørelser, der kan få betydning for generationsskifte af fast ejendom. Særligt Østre Landsrets afgørelse giver grundlag for overvejelser om fremskudt generationsskifte ved overdragelse i levende live (gaveoverdragelse)...

Læs også