Erhverv

Naturkatastrofer har ødelagt for 280 mia. kr. i 2019

Målt på ødelagte værdier er det USA, der er blevet ramt af de værste naturkatastrofer i år. Målt på tabte menneskeliv er det sydlige Afrika dog langt hårdere ramt.

Tornadoer, cykloner og andre naturkatastrofer har i første halvdel af 2019 forårsaget skader for 280 mia. kr.

Naturkatastrofer har forårsaget ødelæggelser for 280 mia. kr. i første halvdel af 2019.

Det viser nye opgørelser, som Munich Re, et af verdens største genforsikringsselskaber, har offentliggjort i dag.

Selv om tallet lyder voldsomt, er det markant lavere end gennemsnittet for de seneste 30 år, som lyder på skader for 460 mia. kr. i første halvår. Tallene er korrigeret for inflation.

Genforsikringsselskabet har registreret 370 naturkatastrofer i første halvdel af 2019, men understreger, at opgørelsen ikke omfatter de oversvømmelser, der ramte det sydøstlige Kina i juni.

Af dette års skader på 280 mia. kr. har kun 100 mia. kr. været forsikret, viser opgørelserne fra Munich Re. Selskabet påpeger, at den forsikrede andel af skaderne i mange tilfælde har været »ekstremt lav«, fordi naturkatastroferne i mange tilfælde har ramt lande, hvor forsikring ikke er særlig udbredt.

Omkring 4.200 mennesker mistede livet i forbindelse med naturkatastrofer i første halvår. Det er lidt færre end året forinden og langt færre end gennemsnittet for de seneste 30 år, som lyder på 27.000 omkomne i forbindelse med naturkatastrofer i første halvår. Ifølge Munich Re er det udtryk for, at der flere og flere steder etableres effektiv beskyttelse mod voldsomt vejr.

Den hidtil værste naturkatastofe målt i menneskeliv har i år været cyklonen Idai, som ramte det sydlige Afrika i marts og dræbte 1.000.

Målt i penge har den værste katastrofe været de tordenstorme og tornadoer, der ramte det amerikanske midtvesten i maj og forårsagede skader for 22 mia. kr., hvoraf 17 mia. kr. var forsikret.

Det er næppe udtryk for en ændret tendens, at naturkatastoferne i første halvår 2019 "kun" ødelagde værdier for 280 mia. kr., hvilket som nævnt er langt under det normale gennemsnit. Munich Re tilskriver det »tilfældige faktorer«, hvilket underbygges af selskabets opgørelser over den langsigtede udvikling.

Det fremgår heraf, at naturkatastofer i første halvdel af årene 1989 - 2018 i gennemsnit har forårsaget skader for 462 mia., mens det tilsvarende gennemsnitlige halvårstal for det seneste årti er 616 mia. kr. 

BRANCHENYT
Læs også