Erhverv

Dansk gods gik konkurs: Nu er det solgt

I februar fik en giftig renteswap Vibygård Gods til at kollapse. Nu er godset solgt i en åben budrunde.

Vibygård Gods er 700 år gammelt og har tidligere været ejet af adelsslægten Sparre. Foto: EDC Videbæk

Vibygård Gods, der driver ét af Danmarks største økologiske landbrug på 284 hektar jord, har fået ny ejer.

Det fortæller Jan Vistisen, ejendomsmægler fra EDC i Videbæk, som i knap en måned havde det 700 år gamle gods til salg i en åben budrunde. Det skete, efter selskabet bag Vibygård Gods gik konkurs i februar.

»I juli solgte vi godset i sin helhed, og det er både konkursboet og panthaver tilfredse med,« siger han.

Jan Vistisen ønsker ikke at oplyse identiteten på køberen af Vibygård Gods. Den digitale tinglysning kan heller ikke hjælpe, da den nye ejer ikke er registreret der endnu.

Prisen på Vibygård Gods er også hemmelig. Ejendommen har en offentlig vurdering på 40,5 mio. kr. og blev senest i 2005 handlet til 16 mio. kr.

Der foreligger en forpagtningsaftale på Vibygård Gods, der betyder, at godsets bygninger er udlejet de næste tre år. Forpagteren står samtidig for driften af jordarealerne.

Tilbage i februar måtte Vibygård Gods A/S gå konkurs som følge af en giftig renteswap på næsten 100 mio. kr.

Swap-lån
  • At swappe er det samme som at bytte.
  • Ved et swaplån bytter man rentevilkår med en bank eller kreditforening.
  • Det ses typisk, hvor et lån med variabel rente bliver byttet til et lån med fast rente.
  • Swaplånet er bindende for begge parter, og dermed kan lånet heller ikke konverteres.

Udover koncernselskabet Vibygård Gods A/S blev også de forbundne selskaber Arnakke Gods A/S og Ørstedgård A/S taget under konkursbehandling i februar. De to sidstnævnte selskaber kautionerede for swap-aftalen, der blev indgået med Jyske Bank i 2008.

Alt i alt drev Vibygård-koncernen økologisk landbrug på knap 800 hektar på Sjælland, ligesom koncernen i en årrække solgte økologiske varer gennem det nu lukkede økologiske supermarked Frydenholm.

Men selvom driften af det økologiske landbrug har været særdeles god for Vibygård Gods, fik swap-aftalen det hele til at kollapse.

Swap-aftalen var omtalt i det seneste årsregnskab fra marts 2018, hvor Vibygård Gods havde et historisk stort underskud på 39 mio. kr.

Af regnskabet fremgik det, at swap-aftalerne havde en negativ markedsværdi på 70,6 mio. kr., og at der var krav om markant øgede bidragssatser på realkreditgælden.

Efterfølgende forhandlede Vibygård Gods med Jyske Bank og Nykredit om finansieringen af koncernen. Det førte til en tilfredsstillende aftale med Nykredit, mens forhandlingerne med bankforbindelsen Jyske Bank fortsat stod på ved regnskabsaflæggelsen.

Det hele endte som sagt i en konkurs.

BRANCHENYT
Læs også