Erhverv

Oprydning på motorområdet

Skatteministeriet offentliggjorde 4. juli 2019 et lovudkast om en række stramninger på motorområdet. Det drejer sig bl.a. om skærpet kontrol med udbetaling af eksportgodtgørelse i forbindelse med eksport af udtjente biler til udlandet. De foreslåede regler skal imødegå svig på motorområdet.

I april 2019 blev den daværende regering sammen med Folketingets øvrige partier enige om en række initiativer, som skulle mindske risikoen for svig og anden snyd på motorområdet.

Et af hovedpunkterne i aftalen var den såkaldte ”selvanmelderordning”, hvor bilforhandlere selv kan fastsætte værdien af en brugt bil med henblik på godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af bilen ud af landet, og selv kan angive godtgørelsen. Når en virksomhed er registreret som selvanmelder, har virksomheden således adgang til at foretage en række ekspeditioner, som for andre virksomheder skal foretages af skattemyndighederne...

BRANCHENYT
Læs også