Erhverv

Rigsadvokaten kan ikke længere forsvare at bruge teledata

Det er en omfattende, som landets anklagere står over for, efter teledata ikke længere må bruges som bevis.

Rigsadvokat Jan Reckendorff. Foto: Jens Dresling

Rigsadvokat Jan Reckendorff har valgt midlertidigt at stoppe brugen af teledata som bevis for domfældelse. Det sker, efter at der er fundet nye alvorlige fejl i de data, der bliver brugt i straffesager.

- Med de nye fejl er jeg nået til et sted, hvor jeg ikke længere mener, at det er forsvarligt at lade teledata indgå som bevis i sager, hvor folk kan risikere at komme i fængsel.

- Det er en drastisk beslutning. Men af hensyn til retssikkerheden mener jeg, at det er det rigtige at gøre ud fra den situation, som vi nu står i, siger Jan Reckendorff.

Han har derfor udsendt en instruks til landets anklagere om, at de ikke må bruge teledata som bevis for domfældelse. Det gælder også, at teleoplysningerne heller ikke kan bruges som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte.

Anklagemyndigheden skal derfor gennemgå grundlaget for varetægtsfængslinger i sager, hvor teleoplysninger indgår.

Derfor kan Rigsadvokaten ikke udelukke, at stoppet kan føre til, at varetægtsfængslede bliver løsladt.

- Det kan man ikke helt udelukke. For hvis man står i en situation, hvor den pågældende er varetægtsfængslet på grund af teledata, og man ikke kan varetægtsfængsle uden at anvende teledata, kan man stå i en situation, hvor man er nødt til at løslade den pågældende, siger Jan Reckendorff.

Han kan endnu ikke sige, hvor mange sager det nye stop får betydning for, men han lægger ikke skjul på, at anklagerne står over for en omfattende opgave.

- Det er da en omfattende opgave. Hvor stor den er, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, for hver eneste sag må vurderes konkret.

- Men det er nødvendigt, siger han.

Stoppet af teledata vil indtil videre gælde i to måneder frem til 18. oktober. Indtil da skal fejlene undersøges.

Sagen om fejl i teledata kom frem tidligere på sommeren. Fejlen er opstået i et it-program til håndtering af teledata, og det kan have været medvirkende til, at uskyldige er blevet dømt og have forhindret opklaring af sager.

Ifølge Rigsadvokaten oplyste Rigspolitiet i slutningen af sidste uge, at det har identificeret fejl i forbindelse med "konverteringen af geografiske koordinater for telemasters placering".

Rigspolitiet har også meddelt, at der er fundet flere konkrete fejl i rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne. Omfanget og betydningen af disse fejl er endnu ikke afdækket.

De kommende dage vil Rigsadvokaten beslutte, hvilke øvrige konsekvenser de nye oplysninger vil få.

- Det er blandt andet, hvordan man skal behandle alle de gamle sager, hvor der er anvendt teleoplysninger. Det er nogle af de ting, som vi nu skal til at kigge på, siger Jan Reckendorff.

Læs også