Erhverv

Copenhagen Capital: Ser stigende usikkerhed på boligmarkedet særligt i København

Tidligere ventede Copenhagen Capital et resultat på mellem 9 og 12 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Foto: Per Folkver

Ejendomsselskabet Copenhagen Capital ser stigende usikkerhed på boligmarkedet, hvor særligt den høje byggeaktivitet i København vurderes at kunne medføre et overudbud af boliger i de nye boligområder.

Samtidig ser selskabet et vigende marked for projektsalgslejligheder, hvilket det mener kan henføres til kreditpolitiske stramninger hos långiverne efter restriktive vejledninger fra Finanstilsynet.

Det fremgår af Copenhagen Capitals regnskab for første halvår, som bød på et resultat efter skat på 15,8 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet før værdireguleringer opgøres til 4 mio. kr. mod 3 mio. kr. i første halvår sidste år, og har været påvirket af manglende leje i de lejemål, som er istandsat i perioden samt et senere indkøb af ejendomme.

Selskabet nedjusterer forventningerne til hele 2019 og ser nu et resultat af primær drift i intervallet 8-11 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat.

Tidligere ventede Copenhagen Capital et resultat på mellem 9 og 12 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat.

- Årsagen til justeringen af forventningerne er primært, at ejendomskøbene er eksekveret senere på året end forventet, samtidig med at de seneste akkvisitioner – der er foretaget efter regnskabsperiodens udløb – kræver en høj grad af udvikling og således medfører tomgang i forbindelse med projekteringen og byggeriet, begrunder selskabet i regnskabet.

Læs også