Erhverv

Minister godkendte bytte af ubebyggelige grunde

Kommuners kreative byttehandler af sommerhusgrunde er foregået med ministerens viden.

Erhvervsminister Simon Kollerup har nikket til kreativ byttemanøvre på sommerhusområdet. 
Foto: Stine Rasmussen

Erhvervsminister Simon Kollerup har kendt til, hvordan flere kommuner på kreativ vis har byttet sig til attraktive sommerhusgrunde tæt på kysten, og han burde have sat foden ned, vurderer eksperter.

Med ændringen af planloven i 2017 fik kommunerne lov til at udstykke 6.000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, under forudsætning af at de samtidig sløjfede 5.000 ubebyggede grunde i samme zone.

I sidste uge kunne Jyllands-Posten fortælle, at en stor del af de sløjfede arealer ligger inden for klit- eller strandbeskyttelseslinjen, hvor der ikke må bygges, mens andre arealer i dag er sø eller hav, hvor der ikke kan bygges. Flere eksperter har vurderet, at der er tale om usaglighed og snyd, når de grunde, der byttes med, ikke er reelle byggegrunde.

Noget, der i dag er en sø, kan jo ikke samtidig være en sommerhusgrund. Det er et kæmpe problem, at ministeren har godkendt ansøgningerne.

Jørgen Primdahl, professor i det åbne lands planlægning på Københavns Universitet

I slutningen af august sendte ministeren en mail til en række ordførere med et høringsnotat, hvori det er beskrevet, at nogle af de arealer, der byttes med, »er omfattet af enten strandbeskyttelse/klitfredning, sø- og å-beskyttelseslinje, naturbeskyttelseslovens § 3 eller udlagt til rekreative arealer i lokalplaner«.

I notatet er vurderingen, at bytteaftalerne kan ske inden for planloven, men det fremgår også, at der i ministeriet har været planer om at ændre praksis fremadrettet, så de sommerhusgrunde, der byttes med, »skal kunne bebygges«.

Jørgen Primdahl, professor i det åbne lands planlægning ved Københavns Universitet, kalder ministerens rolle i sagen for »problematisk«.

»Noget, der i dag er en sø, kan jo ikke samtidig være en sommerhusgrund. Det er et kæmpe problem, at ministeren har godkendt ansøgningerne. Han burde i den grad have sat foden ned,« siger han.

Helle Tegner Anker er professor i jura ved Københavns Universitet og har skrevet den kommenterende udgave af planloven. Hun vurderer, at lovens intention ikke er overholdt.

»Man må gå ud fra, at lovgivningens intention var, at der skulle foregå en reel byttehandel. Det virker derfor uheldigt, at ministeren ikke har sikret, at kun reelle byggegrunde kan tælle med i byttehandlen,« siger hun.

Simon Kollerup vil ikke stille op til interview, men gør det i en mail klart, at han står på mål for byttehandlerne.

Læs også