Erhverv

Styrelse vil bortvise yderligere tre medarbejdere efter mistænkelige handler med Kemp & Lauritzen

Bygningsstyrelsen vil desuden indgive politianmeldelser, efter at Kammeradvokaten har undersøgt en række suspekte handler.

Bygningsstyrelsen tager nu skridt til at bortvise yderligere tre medarbejdere, efter at styrelsen allerede har bortvist fem på baggrund af en række mistænkelige handler med installationsfirmaet Kemp & Lauritzen.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse fredag.

Ifølge meddelelsen vil styrelsen indlede høringer af de tre med henblik på bortvisning, ligesom den påtænker at indgive politianmeldelser imod et ikke nærmere angivet antal medarbejdere.

Udmeldingen kommer, efter at Kammeradvokaten har kulegravet sagen, der blev kendt i offentligheden i maj. Kemp & Lauritzen er leverandør til Bygningsstyrelsen, og det var installationsfirmaet, der selv meldte ud, at man havde opdaget en række suspekte salg af bl.a. telefoner og tablets.

It-udstyret var blevet camoufleret manuelt på firmaets fakturaer til Bygningsstyrelsen, og ingen kunne tilsyneladende give nogen fornuftig forklaring på, hvem der havde modtaget det pågældende udstyr og hvorfor.

Ifølge Kammeradvokatens undersøgelse har en gruppe medarbejdere i styrelsens Center for Facility Management i en lang række tilfælde modtaget uretmæssige fordele fra flere leverandører til Bygningsstyrelsen.

»Omfanget af det modtagne sammenholdt med, at de pågældende medarbejdere alle har været tilknyttet det samme team, understøtter, at der gennem en årrække har eksisteret en usund kultur i denne enhed af Center for Facility Management, hvor det synes at have været almindeligt accepteret, at der trods klare interne regelsæt kunne modtages gaver og rabatter på private indkøb hos leverandører, foretages indkøb af IT-udstyr på Bygningsstyrelsens regning uden om styrelsens IT-afdeling samt i et vist omfang foretages sløring af fakturaspecifikationer,« hedder det i en sammenfatning af undersøgelsen.

Kammeradvokaten konkluderer desuden, at der har været »et særligt tæt forhold mellem flere medarbejdere i Bygningsstyrelsen og en konkret leverandør.«

»Vi har således kunnet konstatere, at flere medarbejdere har korresponderet jævnligt med denne leverandør om modtagelse af gaver af forskellig karakter og formidling af indkøb til Bygningsstyrelsen, som ikke var omfattet af leverandørens kontrakt med styrelsen,« hedder det.

Kammeradvokaten har bl.a. konstateret, at nogle medarbejdere har foretaget private indkøb og viderefaktureret udgifterne til Bygningsstyrelsen, og at der for flere medarbejderes vedkommende er grundlag for at indgive politianmeldelser.

Direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen siger om resultatet:

»Det er en alvorlig sag, og nu hvor Kammeradvokaten har sat punktum i sin undersøgelse af sagen, fokuserer vi på at gøre alt, hvad vi kan for at undgå gentagelser i fremtiden. Derfor har vi også bedt Deloitte gennemgå vore systemer og processer. Denne gennemgang har ikke afdækket væsentlige afvigelser i forhold til lignende styrelser.«

Kemp & Lauritzen har selv bortvist fire medarbejdere på grund af sagen men afviste at melde sagen til politiet. Virksomheden oplyser, at de nye oplysninger fra Bygningsstyrelsen ikke giver anledning til at foretage sig mere.

BRANCHENYT
Læs også