Erhverv

Berygtet boligspekulant ramt af konkurs

Kenneth Schwartz Thomsen, én af finanskrisens mest aktive spekulanter, er nu begæret konkurs af Gældsstyrelsen med det eneste selskab, han ejer i dag.

Kenneth Schwartz Thomsen gik konkurs under finanskrisen. Han blev i 2016 idømt to års betinget fængsel og en bøde på 6,6 mio. kr. i Østre Landsret. Foto: Jeppe Carlsen/Scanpix 2012

En konkurs på Lolland har én af finanskrisens mest berygtede og kendte ejendomsspekulanter som omdrejningspunkt.

Selskabet UE 2019 ApS, der indtil for nylig gik under navnet Unicon Entrepriser ApS, har Kenneth Schwartz Thomsen som direktør og eneejer. Manden der var én af årsagerne til, at Roskilde Bank kollapsede, fordi han var bankens største kunde med en gæld på 900 mio. kr.

UE 2019 er det eneste selskab, hvor Kenneth Schwartz Thomsen i øjeblikket har en ejerandel.

Men nu under et år efter, at Kenneth Schwartz Thomsen overtog direktørposten og ejerskabet af entreprenørvirksomheden, er den gået konkurs.

Gældsstyrelsen mener at have knap 600.000 kr. til gode hos UE 2019 for ubetalt skat og anden offentlig gæld, som er oparbejdet gennem flere år. Derfor begærede Gældsstyrelsen selskabet konkurs i begyndelsen af september. Det viser retsdokumenter, som Finans har fået aktindsigt i.

På et retsmøde den 23. september anerkendte Kenneth Schwartz Thomsen gælden.

»Kenneth Schwartz Thomsen anerkendte, at selskabet ikke kunne betale det skyldige beløb til Gældsstyrelsen, og at denne betalingsudygtighed var ikke blot forbigående,« står der i et retsdokument.

Forinden Kenneth Schwartz Thomsen overtog styringen af UE 2019, havde selskabet haft adresse i byer som Vedbæk og Hellerup omkring København. Men i løbet af de seneste måneder har selskabet flyttet adresse to gange til småbyer på Lolland.

Årsagen til konkursen er ifølge dokumenterne, at UE 2019 havde lidt et »ganske betydeligt tab« i forbindelse med en konkurs i foråret hos ejendomsselskabet Facility Management. Tilgodehavendet anslås ifølge Kenneth Schwartz Thomsen at være på 2,1 mio. kr.

Efter Facility Managements konkurs forsøgte Kenneth Schwartz Thomsen at drive UE 2019 videre.

»I den derefter forløbne periode på knapt 5 måneder var der en omsætning på omkring 800.000 kr., som imidlertid gik til betaling af lønninger og lejet materiel. Driften gav således ikke noget overskud,« står der i retsdokumenterne.

Facility Management var ejet af ejendomsinvestor og revisor Erik Friedlænder, der styrede og ejede UE 2019, indtil Kenneth Schwartz Thomsen tog over tidligere i år.

Kenneth Schwartz Thomsen er nuværende direktør i to af Erik Friedlænders selskaber.

Kenneth Schwartz Thomsen og Erik Friedlænder har derudover de seneste år lavet en række ejendomshandler med hinanden. Det fortalte Børsen i 2018 i forbindelse med en artikel om, at Kenneth Schwartz Thomsen igen var aktiv på ejendomsmarkedet ved at købe billige ejendomme i provinsen på tvangsauktion, sælge dem videre kort tid efter til langt højere priser og pantsætte dem med højtforrentede pantebreve.

Modellen med at belåne pantebreve fra opskruede ejendomme i banken eller sælge dem til tredjepart kostede store tab under finanskrisen.

Udover den offentlige gæld på knap 600.000 kr. har Kenneth Schwartz Thomsens UE 2019 også modtaget et krav på én månedsløn og feriepenge fra selskabets fire timelønnede medarbejdere. Derudover er der gæld på 75.000 kr. til Nordea og 1,4 mio. kr. til selskabet Renex Holding.

Sidstnævntes krav stammer fra Erik Friedlænders Unicon Holding, der overdrog sit krav til Renex Holding i januar 2019.

De seneste to adresser, hvor UE 2019 har været registreret, er beliggende i småbyer omkring Lolland. Begge adresser er ejet af et ejendomsselskab, der har samme ultimative ejer som Renex Holding. Nemlig erhvervsmanden Frank Sejer Mathiasen, der ifølge erhvervsdatabasen BIQ har købt de to Lolland-ejendomme i 2019 fra et selskab kontrolleret af Erik Friedlænder.

Finans har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Kenneth Schwartz Thomsen, Erik Friedlænder og Frank Sejer Mathiasen.

UE 2019's kurator, Mariann Jørn Hansen, har ingen kommentarer, indtil der er afviklet skiftesamling i konkursboet den 11. oktober.

BRANCHENYT
Læs også