Erhverv

Staten har opkrævet 4 mia. kr. for meget af arbejdsgiverne

Der er opstået et stort plus på en arbejdsgiverbetalt ordning, som ellers burde hvile i sig selv. Dansk Arbejdsgiverforening vil have Rigsrevisionen på sagen.

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, kræver arbejdsgivernes penge tilbage. Arkivfoto: Jens Dresling

Private og offentlige arbejdsgivere betaler årligt 1-1,5 mia. kr. for meget ind til den statslige ordning Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvor arbejdsgiverne kollektivt finansierer hinandens udgifter til skoleophold og andet for elever.

Det skyldes, at arbejdsgiverne fortsat afdrager på en AUB-gæld, selv om den blev tilbagebetalt i 2016. Ved udgangen af i år ventes der derfor at stå over 4 mia. kr. på AUB-kontoen, som ellers burde gå i cirka nul hvert år.

Undervisningsministeriet erkendte allerede sidste år, at ordningen burde hvile i sig selv, men regeringen afviser også næste år at sætte arbejdsgivernes betaling ned.

Derfor betaler arbejdsgiverne AUB

AUB-ordningen dækker private og offentlige arbejdsgiveres kollektive finansiering af udgifter til elevers løn under uddannelse og skoleophold.

Arbejdsgiverne betaler 2.415 kr. årligt pr. fuldtidsansat ind til ordningen og kan få refunderet elevudgifter fra den. Det gælder elevløn, befordring samt kost og logi under skoleophold.

Kilde: virk.dk

Det fremgår af et brev, som regeringen sendte til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) tirsdag, dagen før fremsættelsen af finansloven for 2020.

Både DA og Fagbevægelsens Hovedorganisation påtalte allerede i 2018 over for den daværende regering, at der blev betalt for mange penge ind til AUB.

Dengang medgav ministeriet, at »det aldrig har været hensigten med ordningen«.

Adm. direktør i DA, Jacob Holbraad, er derfor oprørt over regeringens afvisning. Regeringen ønsker ifølge brevet fra forleden at danne sig »det fulde overblik over udfordringen«, inden den til foråret vil tage »initiativ til at drøfte« sagen.

Ud over at kræve arbejdsgivernes penge tilbage mener Holbraad, at der er tale om en sag for Rigsrevisionen og statsrevisorerne.

»Jeg er grundlæggende uforstående over for, at regeringen ikke mener, at man skal budgettere retvisende. Jeg håber, at statsrevisorerne og Rigsrevisionen vil gå ind i sagen,« siger han.

Jacob Holbraad henviser til, at kritik fra Rigsrevisionen i 2017 førte til, at arbejdsgivernes såkaldte VEU-bidrag til kollektiv finansiering af efter- og videreuddannelse blev sat ned. Også på den konto var der opstået et stort plus, selv om den skulle hvile i sig selv.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som AUB-ordningen hører under.

Statsrevisor Britt Bager (V) vil nu tage sagen op:

»Jeg vil tage sagen op på vores næste møde og drøfte med de øvrige statsrevisorer, om der er grundlag for at indlede en undersøgelse.«

Arbejdsgiverne indbetaler årligt 2.415 kr. pr. fuldtidsansat til AUB.

BRANCHENYT
Læs også