Erhverv

It-koks sender dansk medico-koncern i rødt

Den sønderjyske Abena-koncern har kæmpet med et nyt system til it-styring. Ledelsen melder, at udfordringen, som kostede millionunderskud, er løst - men vil også belaste regskabet i år.

It-bøvl tynger regnskabet i den danske familieejede Abena-koncern med hovedsæde i Aabenraa. Faktisk så meget, at Abena sluttede regnskabsåret 2018/19 med et underskud før skat på 27 mio. mod et overskud på 88 mio. kr. året før.

Abena, der producerer og sælger bl.a. bleer, hygiejneartikler samt en lang række produkter til sundhedssektoren, melder, at det store dyk i resultatet især skyldes it. Det samme gælder i forhold til, at omsætningen kun har holdt sig på niveau med året før – omkring 4,1 mia. kr. - og ikke er vokset som ellers forventet.

Koncernen skriver i årsregnskabet, at forklaringen på, at den ikke lever op til egne forventninger, »hvilket skyldes udfordringer i forbindelse med implementering« af et nyt it-styringssystem i et af koncernens datterselskaber.

»ERP-systemet er nu fuldt implementeret i datterselskabet og udfordringerne løst. Disse udfordringer og følgevirkninger har haft en væsentlig effekt på koncernens nettoomsætning og resultat for 2018/19,« skriver ledelsen, der anføres af adm. direktør Preben Terp-Nielsen, regnskabet.

Abena-koncernen har 1.800 medarbejdere og salg i 80 lande fastslår dog, at den fortsat skruer op for den digitale omstilling trods udfordringerne med systemet som skal får hele koncernen til at hænge sammen. Dog forventer ledelsen, at det nye regnskabsår, 2019/20, også bliver belastet af omstillingen.

Derfor lyder forventningen, at året giver en vækst på 3 pct. i omsætningen, så den når 4,2 mio. kr. og resultatet før skat forudses at ramme et overskud på 20-25 mio. kr.

Egenkapitalen i Abena Holding er på 1,1 mia. kr., så den er solidt polstret.

Det kommende år skal it-systemer fortsat køres ind, og der laves andre investeringer i både produktionen samt it-infrastruktur. Det vil have en negativ påvirkning i dette regnskabsår. Samtidig skriver ledelsen:

»Den lave forventning til årets resultat skal ses i lyset af en ændret ressourceallokering samt øgede omkostninger, der samlet understøtter koncernens digitale omstilling.«

Abena har gennemført et generationsskifte, der har bragt tredje generation af Terp-Nielsen familien ind ejerkredsen. Koncernen blev etableret i 1953 af Jens Terp-Nielsen, og siden overtaget af de tre børn, Arne, Hanne og Preben Terp-Nielsen.

Årsregnskab:

Abena Holding A/S - mio. kr. 2018/2019 2017/2018
Omsætning 4.070 4.084
Resultat før finansielle poster -4 130
Resultat før skat -27 88
Årsresultat -43 63
Egenkapital 1.146 1.207
BRANCHENYT
Læs også