Erhverv

Overraskende udspil: SAS vil have klimaafgift på flybilletter

Dansk Luftfart med grøn offensiv. Opfordrer regeringen til at indføre et klimabidrag på flyrejser. Pengene skal gå til at udvikle mere bæredygtige flyvninger.

Luftfarten i Danmark med SAS i spidsen vil gøre flybilletterne lidt dyrere i bestræbelserne på at sætte fart i en grøn omstilling af industrien.

SAS foreslår sammen med DI, Københavns Lufthavn og brancheorganisationen Dansk Luftfart, at der indføres et klimabidrag på alle danske flyrejser i Danmark, Skandinavien og Europa.

Pengene skal gå til en uafhængig klimafond, og midlerne skal øremærkes til grøn forskning og udvikling. Hovedfokus er at fremme og stimulere produktion af bæredygtigt flybrændstof og andre klimaløsninger for luftfarten i Danmark.

»Grøn omstilling kommer ikke af sig selv. Den skal stimuleres og ikke mindst finansieres,« hedder det i et brev, som Dansk Luftfart har sendt til klima,- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Branchen foreslår, at klimabidraget bliver på mellem 20 og 30 kr. pr. billet. Det vil betyde, at klimafonden hvert år tilføres mellem 250 og 300 mio. kr.

»Det er usædvanligt, at et flyselskab selv lægger op til prisforhøjelser. Men som Skandinaviens og Danmarks ledende flyselskab er det helt naturligt for os at være forrest i kampen for mere bæredygtige flyrejser,« siger Simon Pauck Hansen, der er koncerndirektør for SAS og Danmarks repræsentant i flyselskabets koncernledelse.

Som Skandinaviens og Danmarks ledende flyselskab er det helt naturligt for os at være forrest i kampen for mere bæredygtige flyrejser.

Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS

Han tilføjer, at SAS ser et klimabidrag som en investering og en hjælp til industriens omstilling.

»Der er brug for forskning og udvikling i teknologier, der kan bidrage til, at luftfarten bliver mere bæredygtig. Målet på langt sigt er en klimaneutral flyrejse,« siger Simon Pauck Hansen.

SAS og branchen opfordrer til, at klimabidraget ikke bliver så stort, at det skader dansk luftfarts internationale konkurrenceevne. Hvis indtjeningsmulighederne mindskes, vil det gå ud over flyselskabernes muligheder for at investere i el-fly, nye fly og biobrændstof.

Derfor foreslås et beløb på mellem 20 og 30 kr.

»Vi vurderer, at det er en pris, som forbrugerne er villige til at betale for at bidrage til den grønne omstilling,« siger Simon Pauck Hansen.

I Sverige er flyafgifterne langt højere end det niveau, branchen foreslår herhjemme. Her pålægges flyrejser en afgift på mellem 44 og 292 kr., og det samlede provenu er på knap 1,8 mia. kr.

»Vi er i konkurrence med internationale aktører, og der er risiko for, at kunderne i stedet vil flyve ud i verden via Amsterdam og Frankfurt. Det er derfor vigtigt at sikre lige vilkår for at opretholde den internationale tilgængelighed, som er afgørende for Danmark,« siger Simon Pauck Hansen. 

BRANCHENYT
Læs også