Erhverv

Nyt studie: Risikovillige virksomheder belønnes for at gå på hyppig opkøbsjagt i krisetider

Hvis virksomheder vil skabe værdi for aktionærerne via opkøb, er det en god idé at købe op, når den generelle økonomi oplever afmatning eller recession. Det er nemlig her, de mest succesfulde opkøb bliver gennemført.

Anders Fæste er i en alder af blot 40 ledende partner i den danske afdeling af et af verdens største konsulenthuse, Boston Consulting Group (BCG). Foto: BCG.

Chancen for at spinde guld på at opsluge en konkurrent er langt større, hvis man køber dem på et tidspunkt, hvor verdensøkonomien er udfordret.

Konklusionen er entydig og kommer på baggrund af en omfattende analyse baseret på mere end 51.600 virksomhedshandler de seneste 40 år foretaget af et af verdens største konsulenthuse, Boston Consulting Group, BCG.

»Opkøb har ganske entydigt skabt langt mere værdi i tider med økonomisk afmatning eller recession end i tider med stærk økonomisk fremgang,« siger Anders Fæste, ledende partner for det danske kontor i BCG.

Den omfattende analyse fra BCG viser, at selskaber, der har gennemført opkøb i dårlige tider, har skabt et merafkast på 7 pct. sammenlignet med dem, der har gennemført opkøb under en højkonjunktur, når der måles et år efter opkøbet. Tallet ligger på 9 pct., hvis man udvider perioden til to år.

Hvis du ikke er knivskarp på, hvad det strategiske rationale bag et opkøb er, så er der i disse tider rigtig gode muligheder for at gennemføre opkøb, der vil være decideret værdidestruerende.

Anders Fæste, ledende partner i Boston Consulting Group

»Det kan betale sig at være risikovillig i dårligere tider,« som Anders Fæste udtrykker det.

En anden pointe i BCG’s analyse er, at afkastet rent faktisk øges yderligere, når virksomheder i nedgangstider foretager opkøb, der ligger lidt uden for deres kerneområde. Ifølge Anders Fæste skyldes det, at investorer særligt i dårlige tider godt kan lide diversifikation –altså øget vækst gennem afsætning af nye produkter på nye markeder. .

I øjeblikket tyder meget på, at verden befinder sig i slutningen af et økonomisk opsving. Det er de fleste økonomer enige om. Men spørgsmålet drejer sig mere om, hvorvidt vi står foran en afmatning i økonomien eller en egentlig recession.

I forhold til virksomhedsopkøb er begge negative scenarier dog fyldt med muligheder.

Anders Fæste, blå bog
 • Anders Fæste er født den 13. august 1979 og er vokset op ca. 10 kilometer uden for Holbæk.
 • Han er gift med Charlotte Franck Fæste, som er ansat i Vækstfonden, og sammen har de tre børn.
 • Han blev økonom fra Københavns Universitet i 2005 og var undervejs i studiet et år på Warwick Business School fra 2003 til 2004.
 • I 2005 blev han ansat som konsulent i Boston Consulting Group (BCG), et af verdens største ledelseskonsulenthuse.
 • I perioden september 2011 til oktober 2012 var han ansat i Mærsk, men vendte derefter tilbage til BCG.
 • I 2018 blev han ledende partner og altså chef for BCG’s danske kontor.
 • »Det er ikke nok bare at være risikovillig. Det handler også om virkelig at være velforberedt. Du er nødt til på forhånd at have identificeret de selskaber, der kan skabe værdi, men også at være forberedt rent procesmæssigt, altså f.eks. hvordan man vil integrere opkøbet,« siger Anders Fæste.

  I Novo Holdings, der er Novo Nordisk Fondens pengetank, nikker adm. direktør Kasim Kutay genkendende til en række af pointerne.

  »At skabe værdi handler ikke blot om prisen, du betaler. Det handler om, hvordan du integrerer det, hvor hurtigt du integrerer det og din evne til at skabe synergier rettidigt. Det er jeg enig i, og jeg synes, at det er en af de mere interessante pointer i rapporten,« siger han.

  De mange data viser også, at selskaber, der gennemfører hyppige opkøb, generelt er langt bedre til at skabe værdi for aktionærerne end de selskaber, der måske over de 40 år kun har foretaget ét eller få opkøb.

  I den danske andedam kunne man f.eks. nævne DSV som et eksempel på det første.

  »Folk siger altid, at det ene opkøb eller den anden fusion destruerede værdi relativt til de finansielle og strategiske rationaler bag transaktionen. De fortæller imidlertid aldrig, hvordan de respektive selskaber ville have klaret sig på egen hånd ved at forblive selvstændige. I mange tilfælde, specielt inden for industrier der bliver disruptet, er det at forblive et selvstændigt selskab ikke en reel mulighed,« siger Kasim Kutay.

  Én ting er imidlertid, hvad historien har vist. Noget andet er, hvad fremtiden vil byde på.

  »På plussiden for fortsat M&A-aktivitet de kommende år står, at der er rigtig mange frie midler hos virksomhederne. Økonomien er fortsat stærk, og virksomhederne klarer sig godt. Hvis selskaberne er villige til at optage den gæld, der skal til, så vil der være gode muligheder for mange opkøb,« siger Anders Fæste.

  Sideløbende med det har en lang række kapitalfonde mange frie midler, og det betyder selvsagt, at de også har masser af muligheder for at foretage opkøb.

  Sidst, men ikke mindst, er mange selskaber ifølge Anders Fæste ved at justere deres porteføljer, hvilket har bevirket, at de seneste år har budt på en del frasalg af forretningsområder, der ikke harmonerede med den overordnede strategi.

  M&A skal ikke være en strategi i sig selv. Det skal være en måde at gøre sin strategi fyldestgørende på.

  Anders Fæste, ledende partner i Boston Consulting Group

  »Hovedargumentet for ikke at gennemføre opkøb nu er, at der er usammenlignelig meget makroøkonomisk usikkerhed med brexit, Trump og handelskrig. Læg dertil, selvom nogle måske overgør det, at Kinas historiske vækstrater også kommer lidt ned, og så har du en kombination, der driver usikkerhed og volatilitet på markederne,« siger Anders Fæste og påpeger samtidig, at multiplerne og dermed markedspriserne er høje.

  Alligevel kan det ifølge den danske BCG-chef stadigvæk godt give mening at gennemføre opkøb. Det kræver bare, at man helt tydeligt forstår, hvordan et opkøb kan skabe værdi.

  »Ofte vil et opkøb kunne tilføre noget helt nyt, så selvom prisen er høj, kan det sagtens skabe en masse værdi. Hvis du ikke er knivskarp på, hvad det strategiske rationale bag et opkøb er, så er der i disse tider rigtig gode muligheder for at gennemføre opkøb, der vil være decideret værdidestruerende,« siger Anders Fæste og tilføjer:

  »M&A skal ikke være en strategi i sig selv. Det skal være en måde at nå sit overordnede mål for virksomheden. Hvis der f.eks. er nye geografiske markeder, nye produkter, nye kompetencer, som man ikke selv kan skabe eller kræver for meget tid, giver det rigtig god mening.«

  BRANCHENYT
  Læs også