Serier

Virksomhedsejere jagter nye markeder for at sikre fremtidig vækst

Ny analyse viser, at ejerledernes forventninger til fremtidig høj vækst er faldende. Nu skal der i højere grad satses på innovation, nye produkter og nye markeder for at holde dampen oppe midt i usikre tider.

Årets Ejerleder 2019

Stigende geopolitisk usikkerhed, handelskrig og brexit får nu troen på høj fremtidig vækst til at blegne hos landets stærkeste ejerledede virksomheder.

Om analysen
  • Analysen er foretaget af PwC og er baseret på data indsamlet ved afholdelse af personlige interviews med de 140 ejerledere, der er nomineret til prisen som Årets Ejerleder 2019.
  • Årets Ejerleder er en årlig begivenhed, hvor PwC sammen med samarbejdspartnerne Nykredit, Dansk Erhverv og Finans kårer de dygtigste ejerledere i Danmark.
  • De nominerede og interviewede ejerledere og deres virksomheder er udvalgt blandt en total population på mere end 9.000 ejerledede virksomheder, som opfyldte de opsatte udvælgelseskriterier; heriblandt: Minimum 10 ansatte, eksisteret i minimum 5 år, positiv egenkapital i seneste regnskab og vækst i dækningsbidrag set over en 3-årig periode eller en vækst i dækningsbidrag på min. 15 pct. i seneste regnskabsperiode.

Det viser en ny spørgeundersøgelse fra konsulenthuset PwC, som er foretaget på baggrund af interviews med de 140 virksomheder, som er indstillet til prisen som Årets Ejerleder 2019.

»Næsten alle de ejerledere, vi har været ude at snakke med, forventer stadig vækst. Men det er klart, at de ikke forventer de samme tocifrede rater, som de har gjort tidligere,« siger partner i PwC Ulrik Ræbild.

Således svarer stort set samtlige ejerledere, at de fortsat forventer at vokse i de kommende tre år, men kun 46 pct. af dem forventer en høj vækst på mere end 25 pct. Til sammenligning lå tallet på 49 pct. i 2018 og hele 68 pct. i 2017.

Som modsvar på usikkerheden er mange ejerledere indstillede på at gå nye veje for at sikre væksten.

»Mange af ejerlederne er nået dertil, hvor de skal sprede deres risiko på flere ting. Hvis de skal fortsætte med at have vækst, skal de i højere grad fokusere på nye produkter og innovation,« vurderer Ulrik Ræbild.

Mere end hver tredje ejerleder (37 pct.) forventer, at væksten i stigende grad skal komme fra nye produkter mod hver fjerde sidste år. Der er også en større del af ejerlederne, der forventer, at væksten skal komme fra nye markeder. Her er antallet steget til 9 pct. fra 5 pct. i 2018.

Analysen viser også en markant stigning i antallet af ejerledere, hvis vækstforventninger er påvirkede af de førnævnte politiske trusler. Her er andelen steget fra 9 pct. i 2018 til 22 pct. i 2019.

En af de virksomheder er sidste års vinder af Året Ejerleder i Region Nordjylland, Torben Enggaard, fra betonspecialisten Ambercon. Han er begyndt at rebe sejlene.

»Selvom eksempelvis brexit måske ikke kommer til at ramme os direkte som producent, er det endnu en negativ vibration, der er med til at gøre os mere forsigtige omkring de beslutninger, der kaster investeringer af sig,« siger Torben Enggaard.

Ulrik Ræbild er enig i, at det især er usikkerheden, der får ejerlederne til at sænke vækstmålene og i samme forbindelse overveje at udforske nye muligheder.

»Man kan ikke tænde fjernsynet i dag uden konstant at høre om handelskrig, brexit eller lignende. Vi bliver bombarderet,« siger han og tilføjer, at det er et tegn på sund skepsis, når ejerlederne har de politiske forhold med i deres vækstovervejelser.

Dog er der ifølge ham én særlig ting, der især kendetegner ejerledere.

»De er optimistiske folk. Jeg tror, at hvis du spurgte generelt i virksomhederne, ville frygten for geopolitiske strømninger være større, end når du spørger ejerlederne. Der er en god optimisme blandt dem,« siger han.

PwC har i samme forbindelse analyseret selskabernes regnskaber for 2018, og her er der også fremgang at spore i henholdsvis dækningsbidrag, resultat og egenkapital.

BRANCHENYT
Læs også