Erhverv

Omtalt tolkefirma leverer ikke varen: Skal betale mindre bod

Kritik af kvaliteten af tolkningen og udeblevne tolke fører nu til skærpet tilsyn for Easytranslate.

Frederik Riskær Pederesen (tv.) og Peter Ladegaard (th.), stifterne af EasyTranslate. Foto: Maria Albrechtsen/Ritzau Scanpix

Kritikken har været til at forstå for det meget omtalte tolkefirma Easytranslate, der nu modtager en bøde, fordi selskabet ikke lever op til sine forpligtigelser.

Rigspolitiet har desuden skærpet tilsynet med firmaet, der er blevet pålagt at betale en bod på 5000 kroner hver måned, så længe tilsynet opretholdes.

Der har i medierne været kritik af kvaliteten af virksomhedens tolkning.

- Rigspolitiet har ret til at gennemføre månedlige tilsyn, indtil kravet i aftalen efterleves, lyder det i et svar til Folketinget forud for et samråd om sagen tirsdag.

Senest har kvaliteten af tolkefirmaets oversættelser fået Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) til at stoppe med at bruge Easytranslate.

Nyt tolkefirma har været kritiseret fra start

Tolkefirmaet Easytranslate får en månedlig bøde på 5000 kroner på grund af dårlig kvalitet af oversættelser, der har ført til et skærpet tilsyn.

Firmaet har været kritiseret, siden det overtog tolkeopgaven for myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Her kan du blive klogere på aftalen og den kritik, der har været:

 • Den tidligere tolkeordning var ikke baseret på et udbud. Efter ændringer i udbudsloven i 2016 blev det vurderet, at ydelserne var udbudspligtige.
 • Easytranslate vandt i november 2018 kontrakten på 520 millioner kroner. Firmaet overtog opgaven 1. april.
 • Det overordnede princip i udbuddet var at sikre et højere kvalitetsniveau for tolkene. Men Easytranslate er blevet mødt af skarp kritik.

Her er nogle nedslag i kritikpunkterne:

 • Retsmøder er blevet aflyst eller udskudt, fordi tolkene ikke er mødt op, og forsvarere har meldt om ringere kvalitet i tolkningen.
 • Der har været meldinger om, at regningerne er blevet dyrere, fordi tolkene kommer langvejs fra.
 • Pressen har rapporteret om, at sigtede er blevet løsladt, og at nogle er sluppet for mulige bøder, da det ikke var muligt at skaffe tolke.
 • Tolke er blevet sendt til opgaver i det offentlige, selv om de ikke har gennemført obligatoriske sprogtest eller er sikkerhedsgodkendt.
 • En stor gruppe tolke, der blev brugt før, er ikke tilknyttet Easytranslate. De er utilfredse med en væsentlig lavere betaling hos firmaet.
 • Der er indgivet hundredvis af klager over tolkeydelser fra Easytranslate. De fleste handler om, at tolkene ikke er mødt op eller er kommet for sent.
 • Rigspolitiet har tidligere bakket Easytranslate op og sagt, at beretningerne om elendig og uforsvarlig tolkning i retssager ikke giver et dækkende billede.
 • Men i september slog justitsminister Nick Hækkerup (S) fast, at der var en misligholdelse af kontrakten. Det var dog ikke nok til at ophæve den.
 • Hvis samme misligholdelse foreligger efter årsskiftet, så kan det være ophævebegrundende, har ministeren sagt.
 • Tirsdag skal Hækkerup igen i samråd, hvor han skal svare på, hvorvidt Easytranslate lever op til sine forpligtelser.

Kilder: Politiken, Rigspolitiet, Berlingske, Folketinget, Information, Justitsministeriet og Advokatsamfundet

Easytranslate vandt i 2018 opgaven med at tolke for myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Siden firmaet påbegyndte arbejdet 1. april, har der været kritik af kvaliteten af tolkningen, skriftlige oversættelser, udeblevne tolke og mangelfulde fakturaer.

Politiet venter snarest at kunne afslutte en ekstern vurdering af udvalgte oversættelser samt månedlige test af tolke, der udtages i stikprøver.

Foreløbig viser en optælling, at 23 procent, altså knap hver fjerde klagesag, ikke behandles af virksomheden inden for fristen på ti hverdage.

Tilsynet skærpes derfor på grund af virksomhedens klagebehandling og på grund af den manglende efterlevelse af aftalen.

Rigspolitiet foretog i august en stikprøve af tolke, for hvem der var blevet rejst tvivl om tilstrækkeligt uddannelsesniveau. 11 tolke havde ikke nok dokumentation for uddannelse.

Inden 1. november skal Easytranslate fremsende en handlingsplan for etablering af en ny uddannelse af tolke.

Tirsdag skal justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd i Folketinget, hvor han skal svare på, om Easytranslate lever op til sine forpligtelser.

BRANCHENYT
Læs også