Erhverv

Kasi-familien dumpet af revisor: Har begået flere lovbrud

Amazing Jewelry har netop offentliggjort et regnskab af de mere opsigtsvækkende.

Jesper Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, og hans familie taber penge på deres Amazing Jewelry-eventyr. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Familien, der blev kendt for smykkeselskabet Kasi, har netop offentliggjort et regnskab af de mere opsigtsvækkende.

Familiens seneste smykkeeventyr Amazing Jewelry og dets danske selskab har i det seneste regnskabsår haft et rekordstort underskud på 9,6 mio. kr. efter skat. Det har slået bunden ud af egenkapitalen.

Men hvad der springer endnu mere i øjnene, er at familiens mangeårige revisor fra PKF Munkebo Vindelev ikke kan stå inde for regnskabet.

Revisoren har simpelthen givet det nye regnskab fra Amazing Jewelry ApS den sjældne afkræftende konklusion og ikke anbefalet generalforsamlingen at godkende regnskabet.

Årsagen er, at regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje af Kasi-familien. Men dette kræver ny kapital, og at de nuværende kreditfaciliteter udvides.

»Vi er ikke blevet forelagt bevis for, at disse forudsætninger vil blive opfyldt. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift,« skriver revisoren i sin påtegning af regnskabet.

Efterfølgende lister revisoren tre lovbrud op, som er begået af selskabet i regnskabsåret.

Først har selskabet ikke overholdt selskabslovens tidsfrister for en generalforsamling i forhold til selskabets kapitalsituation.

Dernæst er der ydet et ulovligt aktionærlån til selskabets direktion, der udgøres af Kasi-Jespers søster Annette Nielsen. Lånet er udlignet efter statusdagen, fremgår det.

Til sidst har Amazing Jewelry ApS i strid med kildeskatteloven udbetalt løn til udenlandske medarbejdere uden at indberette det til Skattestyrelsen.

»Selskabet har endvidere mangelfuld indberetning af lønninger samt inkonsekvent og for sen indbetaling af skyldig A-skat og AM-bidrag vedrørende løn til danske ansatte,« skriver revisoren.

Af Kasi-familiens egen ledelsesberetning i regnskabet fremgår det, at Amazing Jewelry har udbetalt ekstra løn og gager til enkeltpersoner i selskabets ledelse og ejerkreds »grundet disses ekstraordinære indsats i forbindelse med en vunden tvist i oktober 2018.«

Den vundne tvist er sandsynligvis Kasi-familiens sejr over skattemyndighederne i Højesteret i oktober 2018. Sagen handlede om en skatteregning på omkring 250 mio. kr.

Posten ”lønninger og gager” er steget med 140 pct. i Amazing Jewelry ApS, kan det ses ud af det nye regnskab.

Kasi-familien kalder selv regnskabet for »utilfredsstillende« og forklarer millionunderskuddet med, at »en betydelig andel« af selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er overforfaldne.

Familien regner med at realisere tilgodehavendet, men »der er visse forudsætninger, der skal opfyldes, for at det vil være realistisk.«

Sidst men ikke mindst vurderer Kasi-familien, at det er muligt at fremskaffe den fornødne likviditet til at holde live i Amazing Jewelry ApS.

Amazing Jewelry ApS var indtil denne sommer ejet af et Amazing Jewelry-selskab i Schweiz.

Men siden juli 2019 har Jan Nielsen, der er far til Jesper og Annette Nielsen, stået som eneejer af selskabet.

Finans har været i kontakt med Jesper Nielsen, som oplyser, at han ingen kommentarer har til det nye regnskab.

Læs også