Erhverv

Copenhagen Capital melder om drift som ventet

Copenhagen Capital har også i perioden købt fire ejendomme og solgt en. Foto: Per Folkver

Driften af Copenhagen Capitals ejendomme er i tredje kvartal gået som forventet.

Det oplyser selskabet i en periodemeddelelse, der er offentliggjort tirsdag.

Selskabet er i gang med opførsel af 18 ungdomsboliger på taget af Heimdalsgade 39 i København N og etablering af 2 nye tagboliger på Ewaldsgade 6, ligeledes i København N. De ventes afsluttet omkring årsskiftet 2019/2020.

Selskabet har også i perioden købt fire ejendomme og solgt en.

Der er i perioden udstedt 4,2 mio. 8 pct. Copenhagen Capital 2022/2024 præferenceaktier og 500.000 Copenhagen Capital stamaktier i forbindelse med købet af en ejendom og udnyttelse af warrants

Copenhagen Capital fastholder med dagens periodemeddelelse forventningerne til 2019 om et resultat af primær drift mellem 8-11 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Der forventes en positiv værdiregulering af ejendomme.

For 2020 ventes der et resultat af primær drift mellem 11-14 mio. kr. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat.

Læs også