Erhverv

Fagforening vil sikre udvalgte ledige uden om a-kasserne

Fagforening tilbyder 250.000 særligt udvalgte lønmodtagere en fordelagtig lønforsikring. Ekspert, minister og a-kasseformand advarer.

Sygeplejersker har så lav en ledighed og så stor chance for hurtigt at få et job efter en fyring, at fagforeningen ASE vil tilbyde dem og andre faggrupper med samme jobsikkerhed en lønforsikring, der giver markant højere ydelse, mens de er ledige. 
Arkivfoto: Stine Rasmussen.

Ledigheden blandt sygeplejersker, lærere, økonomer og jurister er historisk set så lav, at fagforeningen Ase nu ser en god forretning i at tilbyde disse og andre udvalgte faggrupper en ny lønforsikring.

For samme beløb som et a-kassemedlemskab får man flere tusinde kr. ekstra om måneden, og den ledige skal ikke leve op til a-kassernes krav om samtaler, jobsøgning osv.

Ase går målrettet efter 250.000 danske lønmodtagere, som er særligt profitable, fordi deres risiko for at blive arbejdsløs er lav.

ASE's lønforsikring
 • Lønforsikring giver et ekstra beløb, hvis man bliver fyret. Fagforeningen ASE tilbyder en ny forsikring, der kun gælder udvalgte grupper, der er kendetegnet ved en meget lav ledighed de seneste 10 år, og hvor muligheden for job efter en fyring dermed er gode.
 • Er man i de udvalgte grupper, og er man over 35 år med to års ansættelse op til, at man tegner forsikringen, kan man vælge forskellige muligheder for forsikringsstørrelser til lavere præmier end de eksisterende på markedet.
 • Vælger man en månedlig ydelse på 30.000 kr. i seks måneders ledighed eller 24.000 kr. i 12 måneder, koster det omkring det samme som et medlemskab af en a-kasse, der giver knap 18.600 kr. om måneden.
 • Samtidigt skal man ikke stå til rådighed på arbejdsmarkedet eller møde op på jobcentre.

Ifølge adm. direktør i Ase Karsten Mølgaard Jensen skyldes den nye forsikring, at der reelt ikke er nogen økonomisk tryghed i dagpengene.

»Det her er en udvikling, hvor man tager ansvar for de forhold, der er centrale ift. sin indkomst og reagerer på, at en forsikringstype – a-kassen – over tid har vist sig utidssvarende for mange grupper,« siger han.

Antallet af private lønforsikringer er firdoblet på otte år til 350.000, men Ases model adskiller sig ved at gå målrettet efter de profitable grupper.

Ordningen bliver derfor set som et opgør med solidariteten i den danske model, fordi den udhuler den økonomiske sikkerhed i a-kassesystemet med over 2 mio. medlemmer.

Sådan presser ny forsikring den danske model
 • Danmark har ca. 25 a-kasser, der typisk opkræver mellem 450 og 500 kr. om måneden. Bliver man ledig, modtager man op til 18.600 kr. om måneden i op til to år, men der følger krav om bl.a. jobsøgning og møder på jobcentre med.
 • A-kasserne hjælper den ledige med relevante kurser, jobsøgning og andre tiltag, der øger muligheden for at komme videre til et nyt job.
 • Et fast beløb på 348 kr. om måneden fra hvert a-kassemedlem går til udbetalinger til dagpenge. Er der behov for flere penge, dækker staten.
 • Nogle grupper har generelt lavere ledighed end andre, og ASE har nu nøje udvalgt faggrupper, der stort set ikke har nogen ledighed, men som har høj organisationsgrad i a-kasserne. Det drejer sig om en gruppe på 250.000 lønmodtagere over 35 år, bl.a. sygeplejersker, lærere, økonomer, læger og jurister.
 • Disse grupper har over de seneste 10 år haft en ledighed på 3 pct. eller under, og de er kun ganske kortvarigt ledige. Kort sagt dem, der i høj grad bidrager til a-kassesystemet uden at koste noget.
 • Man kan efter behov vælge, hvor meget man vil have udbetalt, men ASE kan for samme pris som a-kassemedlemskab tilbyde en lønforsikring, der giver 11.000 kr. mere om måneden end de knap 19.000 kr., man kan få i dagpenge. Samtidig slipper man for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • ASE’s model appellerer dermed til de grupper, for hvem en a-kasse ikke giver nogen værdi, fordi de sjældent er ledige og heller ikke vil være en reel dækning af løntabet.
 • Hvis 250.000 forlader a-kasserne, svarer det til en ekstraregning til staten på over 1 mia. kr.

For en månedlig forsikringspræmie på 499 kr. kan man få 30.000 kr. før skat, hvis man bliver fyret. Alle lønforsikringer er fradragsberettiget. Artiklen fortsætter under grafen.


Månedlig forsikringspræmie ved ledighed i:
Månedlig udbetaling før skat:: 6 mdr. 12 mdr.
20.000 kr. 335 kr. 404 kr.
24.000 kr. 400 kr. 484 kr.
30.000 kr. 499 kr. 603 kr.
35.000 kr. 581 kr. 703 kr.
40.000 kr. 663 kr. 802 kr.
50.000 kr. 827 kr. 1.001 kr.
60.000 kr. 992 kr. 1.200 kr.
75.000 kr. 1.238 kr 1.499 kr.


»Det grundlæggende problem er, at udhulingen på sigt forringer dagpengesystemet endnu mere end i dag. Hvis vi forringer dagpengene, forsvinder sikkerhedsdelen, og så er vi på vej mod en arbejdsmarkedsmodel, der minder om den engelske eller amerikanske. Og det tro jeg ikke, nogen er interesserede i,« siger professor på Aalborg Universitet Thomas Bredgaard.

Det er på mange måder en konstruktion, der får alarmklokkerne til at ringe hos mig.

Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister

Formanden for Danske A-kasser, Torben Poulsen, kan godt forstå, at nogle ser behovet for kollektive lønforsikringer, men han er ikke glad for Ases model.

»Den presser sammenhængskraften i den danske model og velfærdssamfundet, og dette produkt rokker ved den tænkning og giver et voldsomt skub i den forkerte retning,« siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er langt hen ad vejen enig med Torben Poulsen.

»Det er på mange måder en konstruktion, der får alarmklokkerne til at ringe hos mig. Når man begynder at selektere i gruppen, er det et brud med vores kollektive arbejdsløshedssystem,« siger ministeren.

Flere fagforeninger tilbyder lønforsikringer, men her er kravene, at man også skal have a-kasse og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Her er nogle udvalgte priser på a-kasser.


Medlemskab af a-kasse pr. mdr.
3F 507 kr.
HK 495 kr.
Akademikerne 440 kr.
Lærernes A-kasse 452 kr.
CA 489 kr.
Dansk Sygeplejeråd 438 kr.
Magistrenes A-kasse 440 kr.
BRANCHENYT
Læs også