Erhverv

EAC Invest får medhold i to skattesager: Aktien banker op

EAC Invest, der tidligere hed Santa Fe, har fået medhold i to skattesager i Landsskatteretten.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen onsdag eftermiddag.

Meddelelsen sender EAC-aktien op på børsen i København. Inden meddelelsen lå aktien med et plus på 3,4 pct. Nu stiger aktien 11,7 pct. til 2 kr.

Der er tale om de to af tre verserende skattesager vedrørende den frasolgte Plumrose-forretning i Venezuela for perioden 2008-2014.

Skattestyrelsen har nu tre måneder til at indbringe sagen for domstolene.

Den tredje af skattesagerne, som er den væsentligste, fik EAC Invest medhold i i Landsskatteretten i juni 2019.

Skattestyrelsen har dog indbragt afgørelsen for domstolene, og sagen afventer behandling.

Hvis alle sagerne vindes, skønnes det at ville have en positiv likviditetspåvirkning på cirka 9 mio. kr.

Det vil betyde, at EAC Invest vil have et fremførbart underskud på 85 mio. kr.

Falder sagerne omvendt negativt ud, vil det medføre væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift.

Læs også