Erhverv

Unge højtuddannede bliver stressede af løse ansættelser

Næsten hver anden nyuddannede akademiker går på arbejde, selv om de er syge. Det viser en ny undersøgelse.

Ifølge ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening går nyuddannede unge på arbejde selvom de er syge. Det kan især skyldes tendensen til mere midlertidige stillinger, mener ekspert. 
Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Fire af ti unge akademikere på arbejdsmarkedet har oplevet stresssymptomer den seneste måned. 48 pct. har arbejdet, selvom de var syge i løbet af det seneste år.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som 4.850 medlemmer af Dansk Magisterforening har svaret på, skriver foreningens fagblad Magisterbladet.

Det er særligt tendensen til, at mange unge akademikere ofte får midlertidige job, der stresser de unge, påpeger lektor ved Institut for Kultur og Læring på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet Mette Lykke Nielsen.

Hun forklarer, at arbejdslivet for unge akademikere i dag er kendetegnet ved en større grad af midlertidighed end tidligere. Faktisk får ca. halvdelen af de magistre, der går fra ledighed til job, en midlertidig stilling.

»De tidsbegrænsede ansættelser kan udgøre en ekstra stress­faktor for den unge. De fleste vil jo gerne vise, at de kan præstere, og gøre sig konkurrencedygtige for at få en fast stilling. Derfor kan den enkelte være tilbøjelig til ikke at sige fra, hvis arbejdspladsen stiller for store krav, for at fremstå som en god arbejdskraft,« siger Mette Lykke Nielsen Magisterbladet.

Det kan være en forklaring på, at mange, som er blevet færdige med deres uddannelse inden for de seneste fem år, går syge på arbejde.

Desuden forklarer Helle Bach Riis, der er ekstern lektor ved RUC, at overgangen fra livet på universitetet til et 8-16-job kan påvirke de unge akademikeres første år på arbejdsmarkedet.

Hun har skrevet bogen “Fra studie til arbejdsliv – F*** er der sådan nogle idioter herude!”, der bygger på interviews med 25 unge akademikere om deres oplevelser med at være nye på arbejdsmarkedet.

Hun erfarer, at det, der stresser de unge, ikke nødvendigvis er mængden af arbejde, men derimod om arbejdet føles meningsfuldt.

Det kan f.eks. være stressende at blive anbragt i et hjørne for at skrive mødereferater, hvis man drømmer om at redde verden, pointerer hun.


Magisterbladets undersøgelse viser dog, at de unge sjældent vil indrømme, at de trives dårligt på deres arbejdsplads, fordi de ser det som skamfuldt eller utaknemmeligt.

BRANCHENYT
Læs også