Erhverv

Fjernvarmeselskaber i hård kritik af oplæg om branchens fremtid

Brancheorganisationen Dansk Fjernvarme kritiserer i skarpe vendinger tilblivelsen af et stort analysearbejde i Energistyrelsen om en modernisering af hele sektoren. Det gælder både processen og manglende inddragelse af branchen.

Siden december 2018 er hverken fjernvarmeselskaberne gennem deres brancheorganisation Dansk Fjernvarme eller de øvrige aktører blevet orienteret eller inddraget i Energistyrelsens fremskredne analyser. Foto: Gregers Tycho

Energiselskaberne blev tilsyneladende aldrig involveret i det afgørende arbejde om en modernisering af hele sektoren, som embedsmænd i Energistyrelse indledte efter Folketingets vedtagelse af den store energiaftale i juni 2018.

Arbejdet skal munde ud i et beslutningsgrundlag for en potentiel politisk beslutning om at fjerne enhver form for forbrugerbindinger til landets fjernvarmesystemer, så forbrugerne i fremtiden bliver stillet frit og selv kan vælge deres varmeforsyning...

Læs også
Top job