Erhverv

Danskejet landbrugskoncern ramt af svinepest - for tredje gang

For tredje gang er den danske landbrugskoncern DCH blevet ramt af svinepest. 26.000 grise skal aflives. En stribe af de allerstørste danskejede farme er blevet ramt af sygdommen.

Endnu en danskejet kæmpefarm er ramt af svinepest. 26.000 grise skal aflives.
Foto: Charlotte de la Fuente

Den danskejede landbrugskoncern DCH International er igen blevet ramt af svinepest på en af selskabets store farme i Rumænien. Her skal 26.000 grise nu aflives og destrueres.

Også i efteråret 2018 og sommeren 2019 blev nogle af DCH's farme i Rumænien ramt af sygdommen, og flere tusinde slagtesvin blev aflivet.

Lars Drescher, adm. direktør for DCH, betegner det nye udbrud som et chok.

»De første to gange, vi blev ramt af sygdommen, var det i relativt små, lejede stalde. Det aktuelle udbrud er på en af vores egne farme, og det er tilmed vores nyeste farm, som er pakket ind i alle tænkelige sikkerhedsforanstaltninger,« fortæller Lars Drescher.

De store danske farme i Østeuropa er på alle tænkelige måder sikret mod svinepest, men alligevel er smitten i en række tilfælde spredt ind på farmene. Der har også været udbrud på danskejede farme i Baltikum og Ukraine.

Sikkerhedsforanstaltningerne på DCH's nye farm er blevet gennemgået på kryds og tværs af eksperter fra flere lande, men det har ikke været nok til at holde smitten ude.

Man kan ikke undgå at blive berørt, når man står og ser ud over så mange tusinde raske dyr og ved, at de skal aflives og destrueres

Lars Drescher, adm. direktør DCH International

»Vi har kun konstateret smitten i drægtighedsstalden, men alligevel skal alle dyr på farmen aflives – herunder 20.000 smågrise. Det er et chok. Jeg var selv på farmen i mandags, og man kan ikke undgå at blive berørt, når man står og ser ud over så mange tusinde raske dyr og ved, at de skal aflives og destrueres,« fortæller Lars Drescher.

Arbejdet med at aflive de mange tusinde grise er allerede gået i gang, og de kommende uger bliver ekstraordinært nervepirrende.

»Frem til udbruddet er der blevet flyttet smågrise fra den ramte farm til en af vores slagtesvinefarme. Vi håber, at smitten ikke er spredt dertil, men det ved vi først med sikkerhed om fire uger,« oplyser Lars Drescher.

I 2019 blev der konstateret mere end 1.700 udbrud af svinepest på rumænske gårde og 650 udbrud af svinepest i landets bestand af vildsvin.

Smittetrykket er med andre ord tårnhøjt, og intet tyder på, at spredningen af sygdommen er under kontrol. Det skyldes blandt andet, at rumænsk svineproduktion er præget af mange tusinde helt små baggårdsproducenter, som ikke har styr på smittebeskyttelsen.

De mange udbrud skaber også store logistiske udfordringer for DCH International, fordi hvert eneste udbrud medfører, at der etableres en karantænezone på 10 km i radius. I 45 dage må der ikke flyttes grise ind og ud af zonen. I en række tilfælde har DCH's farme været placeret i karantænezoner, hvilket har givet en masse ekstra arbejde og betydelige tab.

Afrikansk svinepest
  • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom.
  • Svinepest kan ikke smitte mennesker.
  • Sygdommen medfører meget høj dødelighed i de ramte svinebesætninger.
  • Det er ikke muligt at vaccinere mod sygdommen.
  • Virus kan overleve i kødprodukter og dermed spredes med madrester, som ædes af dyr.
  • Virus kan også spredes med gødning på eksempelvis lastbiler eller i forbindelse med handel med grise, der er smittede, men endnu ikke viser tegn på sygdommen.
  • Virus spredes også via vildsvin, som kan smitte hinanden eller blive syge, hvis de æder inficerede madrester.
  • Lande, der rammes af svinepest, afskæres straks fra en række eksportmarkeder.
  • Sygdommen er udbredt i lande som Rusland, Kina, Ukraine, Polen, Rumænien, Ungarn og de baltiske lande.
  • Der har aldrig været udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

DCH International producerer årligt 550.000 slagtesvin i Rumænien og er ejet af en kreds af danske landmænd.

»Vores ekspansionsplaner er foreløbig sat på standby, men vi overvejer på ingen måde at kaste håndklædet i ringen. Vi må bare erkende, at svinepest er og bliver en risiko, som man ikke kan gardere sig 100 pct. imod. Det er den nye normal,« erkender Lars Drescher.

Det danskejede landbrugsselskab DanBred Arges blev i oktober ligeledes ramt af svinepest på selskabets slagtesvinefarm i Rumænien. 30.000 grise blev aflivet og nettotabet – efter kompensation fra myndighederne – løber op i 20 mio. kr. Også denne farm var sikret efter alle kunstens regler.

»Heldigvis blev vores anden farm med 5.000 søer og en årlig produktion af 165.000 smågrise ikke ramt, men det er klart at vi er meget nervøse,« siger Laurids Søndergaard, medejer af DanBred Arges. Efter udbruddet står selskabets slagtesvinestalde stadig tomme.

»Planen er, at vi langsomt begynder at fylde dem i marts og de følgende måneder tester, om smitten er helt væk. Foreløbig kører vi videre, men hvis vi bliver ramt af endnu et udbrud vil vi overveje, om det er nødvendigt at lukke produktionen helt ned i en periode,« siger Laurids Søndergaard.

De danske svineproducenter nyder lige nu godt af, at spredningen af svinepest i Asien har sendt kødpriserne op i de højeste niveauer i årtier. Den seneste måned har svinepesten imidlertid spredt sig til det vestligste Polen og er nu helt tæt på grænsen til Tyskland. Et udbrud her vil lamme kødmarkederne i hele Europa og kortslutte den aktuelle højkonjunktur.

BRANCHENYT
Læs også