Erhverv

Nyt udbrud: Svinepest få kilometer fra Tyskland

Svinepesten har spredt sig endnu længere vestpå i Polen og er nu få kilometer fra grænsen til Tyskland. Et udbrud her vil sende chokbølger gennem fødevareindustrien og landbruget i hele Europa.

De polske myndigheder har netop fundet smittede vildsvin få kilometer fra grænsen til Tyskland.
Foto: Emil Ryge Christoffersen

Svinepesten har netop taget et nyt spring mod vest i Polen. Myndighederne har fundet syge dyr blot 12 kilometer fra grænsen til Tyskland, hvor veterinærmyndighederne er i alarmberedskab.

Det syge vildsvin er fundet sydøst for den tyske by Cottbus, rapporterer flere tyske medier.

Tyskland er Europas største eksportør af svinekød, og et udbrud af svinepest vil medføre, at alle store fjernmarkeder omgående lukker for tysk svinekød. Enorme mængder tysk svinekød skal dermed sælges på nærmarkederne i Europa, hvilket ventes at udløse voldsomme prisfald, som også vil ramme danske landmænd og slagterier.

Den tyske landbrugsminister Julia Klöckner informerede mandag aften alle de ansvarlige delstatsministre om det seneste fund, der er gjort i et skovområde. Mellem det aktuelle fund og den tyske grænse er der et stort skovområde, hvilket øger risikoen for yderligere spredning mod vest.

Afrikansk svinepest
  • Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom.
  • Svinepest kan ikke smitte mennesker.
  • Sygdommen medfører meget høj dødelighed i de ramte svinebesætninger.
  • Det er ikke muligt at vaccinere mod sygdommen.
  • Virus kan overleve i kødprodukter og dermed spredes med madrester, som ædes af dyr.
  • Virus kan også spredes med gødning på eksempelvis lastbiler eller i forbindelse med handel med grise, der er smittede, men endnu ikke viser tegn på sygdommen.
  • Virus spredes også via vildsvin, som kan smitte hinanden eller blive syge, hvis de æder inficerede madrester.
  • Lande, der rammes af svinepest, afskæres straks fra en række eksportmarkeder.
  • Sygdommen er udbredt i lande som Rusland, Kina, Ukraine, Polen, Rumænien, Ungarn og de baltiske lande.
  • Der har aldrig været udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

Svinepesten har i næsten fem år været vidt udbredt i bestandene af vildsvin i det østligste Polen og i lande som Rumænien. For to måneder siden sprang sygdommen imidlertid 300 km. vestpå i Polen, da der blev fundet syge vildsvin 80 km. fra grænsen til Tyskland. Håbet om at nedkæmpe udbruddet hurtigt er siden bristet, da sygdommen har gradvist har spredt sig endnu længere mod vest.

Landbrugsministrene fra Tyskland og Polen holdt mandag møde og planlægger blandt andet at bremse sygdommens spredning ved at opføre et dobbelt grænsehegn. Hegnene vil blive opført på begge sider af floden Oder, og de tyske myndigheder tilbyder assistance med at opføre hegnet på den polske side.

Den tyske bekymring skyldes, at det endnu ikke er lykkedes at bremse spredningen mod vest, selv om de polske myndigheder har optrappet kampen ved at sætte både soldater og politifolk ind i jagten på de syge vildsvin.

I Danmark har Fødevarestyrelsen netop modtaget information fra EU-Kommissionen om det aktuelle udbrud.

»Det syge dyr er fundet i et meget stort skovområde, hvor der er utroligt mange vildsvin. En bæredygtig bestand er normalt på 0,5-1 dyr pr. kvadratkilometer, men i dette områder er der op mod 20 vildsvin pr. kvadratkilometer. Det gør det meget vanskeligt at nedkæmpe sygdommen og medfører, at man får en heftig spredning,« forklarer chefkonsulent Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen.

Også i Asien har svinepesten det seneste år spredt sig med rasende hast. I Kina har spredningen af sygdommen været helt ude af kontrol, og her har sygdommen kostet op mod 200 mio. grise livet. Det har fået svinekødspriserne til at brage i vejret, hvilket har fået milliarderne til at strømme ind i kassen hos de danske slagterier og landmænd. Et udbrud af svinepest i Tyskland kan kortslutte denne højkonjunktur på et splitsekund.

BRANCHENYT
Læs også